sim


<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9306111\x26blogName\x3dSimiole+Paris+Carnet.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://simiole.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://simiole.blogspot.com/\x26vt\x3d-4110281212656109102', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> <!-- --><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><form id="b-search" action="http://www.google.com/search"> <div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /> </a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /> </a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="q" /><input type="hidden" name="ie" value="ISO-8859-9" /> <input type="hidden" name="sitesearch" value="simiole.blogspot.com" /> <input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_search.gif" alt="Search" value="Search" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google" /> <a href="_javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div> function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + e scape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} --></script><div id="space-for-ie"> </div>

06 Şubat 2006

new me

Babamin bir lafi vardir, ki genelde kendine ve arkadaslarina soyler : "Ac kaplandan korkma, kizgin kadindan kork" diye. Kucuklugumden beri duydugum bu laf, ailemizde kararlari neden annemin aldiginin basit aciklamasi olmussa da, kendimi sorgulama kisminda beni hep cikmazlara sureklemistir.
[Evet, ben hep kendimi sorgularim: cig ve ham biri miyim acaba diye dusunurum, fazla mi yuzeysel tarzim, yoksa cok mu siradanim, acaba niye cevaplari hep kendime saklarim ve bu sorunlarima cozum de ararim: Ne yapsam da daha...daha..daha olsam? -Ki bu esnada kadin dergileri cok isime yarar: Bilmem ne olmanin 10 yolu, ah neyse ki o yollar var]

Kizgin kadinlara geri donersek. Itiraf ediyorum, onlardan biri olmak isterdim. Bir vantilatorun karsisinda saclarim ucusurken cakmak cakmak bakislarla etrafa cigliklar sactigimi hayal edip mutlu olan biriyim ben. ( Ve bu yuzumu sadece, eksi bin derecede actigi cami kapattirmak icin arada bir sevgilimle paylasiyorum, o an bile agir bir pismanlik mi, evet, ne yazik ki..)

intikam

Neticede cikardigim sonuc su: yeterince vurdulu-kirdili film izletililmemis bana. Etrafimda bir dominant teyze olmamis ki, gorup ornek alayim. Cok okumusum ve fazla medeni olmusum. (Caddebostan'da dolmus beklerken yanimiza yaklasip ilginc bir ses tonu ve siveyle Ipi'yle beni evine davet eden o adama -korkudan titrerken- hala kibarca aciklamalar yapip gitmek zorunda oldugumuzu anlatmaya calismam duruma iyi bir ornektir) [Ki o an, Ipi'nin elindeki semsiyeyi adamin kafasina, -boyle durumlarda uzatmak gerektigini dusundugum- tirnaklarimi da tam yuzunun ortasina gecirdigimi hayal etmistim]

Kizgin kadinlar saglamdir cunku. Onlara bir laf edilemez, cunku karsiliginda bin kati alinir. Hep bir mesafede durulur, adim atilmadan izin istenir. Tamam etraflarinda cok kisi olmaz belki ama -ben burada sadece olumlu yonlere takilmis durumdayim, otekileri geciyorum. Onlar hep daha korkusuz, defans degil de atak, hep daha guclu gelirler bana.

Iste bu nedenle gelecek sayidaki On kaplan gucunde kadin olma yollarini sabirsizlikla bekliyorum, ondan sonra ciksin karsima en kaos olaylar, en anonimuslar, en firlamalar. Oyle bir vizzz gelecek ki hayat bana, He heyyt, diyecegim, dagitirim burayi !

9 Comments:

Blogger osquée said...

karak�y'de bana ay� gibi �arp�p "salak m�s�n k�z�m �n�n� g�rm�yor musun!?" diyen herife pek artistik bir u�an tekme at�p akabinde rujumu tazeleyip yoluma gitme hayalleri kurdumdu ben de bug�n. senin kayalar gibi ketum tavr�n� �rnek ald�m sonra; sa��m� savurup "orta zekal� i�te" dedim, bir bira s�yledim. cebimde kimsenin bilmedi�i zaferimle. ama seninkileri ba�ta ben alk��layaca��m. sevgiler.

10:05 ÖS  
Anonymous �z hakiki anonymous said...

bir keresinde trafikte beni s�k��t�ran bir beyefendiye camlar�n da a��k olmas�n� f�rsat bilerek "ne yapt���n�z� san�yorsunuz siz?" demi�tim. bu hiddetim, kaplan de�il de kedi c�rlamas� olarak bir g�� ifade ediyordu san�r�m.
bir soru sormu�tum cevab�m� da alm��t�m. kapatt�m cam�m� nitekim. bir daha da a�mad�m.
ben sizi okuyorum simiole han�m, �orum'daki herhangibir aile �ay bah�esinin kareli masa �rt�s� �zerinden de yazsan�z okuyaca��m.
niye ben de bilmiyorum.
san�r�m g�zel yaz�yorsunuz belki ben g�zel okuyorumdur.
da��t�n buralar�

10:18 ÖS  
Anonymous y� said...

simiiiii s�persin!

11:52 ÖS  
Blogger *bewitched* said...

Simicim benim, j� tem can�m benim j� tem! Hatta ve hatta bizu, hem de �o�ul olan�ndan!

11:55 ÖS  
Anonymous Adsız said...

wallah yapm��t�m ben �yle bi�i! �stelikte kendimi son derece medeni hissetti�im d�nemde! s�k���k bi yerde taciz eden iri yar� bi adam�n s�rt�na yumru�u ge�irip soka��n ortas�nda "eline koluna hakim olsana be �k�z" diye ba��rd�m! �nan �ok rahatlad�m, adam�n surat� ve �evredekilerin bak��� da pek ho�tu :))
Ceren

7:59 ÖÖ  
Blogger caulerpa said...

nihhaaaaa g�nayd�n tatlim. sefgiliyi sefgililer g�n�nde ��ld�rtman�n 10 yolunu ar�yorum, 7 da tak�ld�m kald�m kihkih.. ps: ger�ekten k�zg�n kad�n olmak de�il, k�zg�n kad�n� oynayabilmek iyidir iyiiii, derims. hem korkuyolar hem ger�ekte stres olmuyosunnnnmmmuujukssss

8:07 ÖÖ  
Blogger damn said...

:)
Senden de bu beklenirdi. He heyyt demelisin �imdiden hatta. On kaplan de�ilsin belki �imdi ama 5 6 kaplan oldu�un kesin ki o yorumlara dayanabildin terbiyeni hi� bozmad�n sald�r�ya ge�medin. �ok takdir ettim. Alk��lar Simi'ye.

10:29 ÖÖ  
Anonymous B�RSEN said...

Evet itiraf ediyorum ne yaz�k ki ben tam anlam�yla o cadaloz kad�nlardan�m.
ama siminin anlatt�g� gibi �zenilcek birsey degil c�nk� bu y�rt�c�l�k zamanla insan�n kendisine zarar veriyor.
b�yle olmama ragmen e�im hala katlan�yor ya ilgin� asl�nda...
:)
B�RSEN

2:51 ÖS  
Anonymous cem said...

Bence sen kendini bir kac degersiz kisilik icin degistirmek yerine oldugun gibi kalmaya devam et, bakarsin belki seni okuya okuya birgun insanlik kavramini ve saygiyi ogrenip kendilerini degistirirler.

Bunlar sinek gibidirler, her yerde vizildarlar, migde bulandirirlar ama hicbir isede yaramazlar =)

2:45 ÖÖ  

Yorum Gönder

<< Home

Google