sim


<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9306111\x26blogName\x3dSimiole+Paris+Carnet.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://simiole.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://simiole.blogspot.com/\x26vt\x3d6726915431753523835', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> <!-- --><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><form id="b-search" action="http://www.google.com/search"> <div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /> </a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /> </a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="q" /><input type="hidden" name="ie" value="ISO-8859-9" /> <input type="hidden" name="sitesearch" value="simiole.blogspot.com" /> <input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_search.gif" alt="Search" value="Search" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google" /> <a href="_javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div> function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + e scape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} --></script><div id="space-for-ie"> </div>

02 Şubat 2006

yalan dunya


Sen taa kalk nerelerden don, otur cv yaz, olacak is mi bu, hayir degil. Bu nedenle yazmiyorum. Ama eninde sonunda olacak bu. Ben de -herkes gibi-isverenler humaniteye dusen etikten pay alamaz dusuncesiyle, hayalgucumu calistiracagim. [Theodor sen cv'ye giremeyeceksin, bosuna viyaklama]
Simdi dusunuyorum, acaba hangi yapmadigim isi yapsaydim daha etkileyici olabilirdim diye.
Yaa sevgili ben, daha denizin tuzu kurumamisken, hayat oyle adalar madalar, donduk iste yeni parlak ayakkabilar, indirimler, felsefi sorunlar keyifli cevaplar falan dinlemiyor. Daannn ! diye "ugras benimle kiskaniyorum" diye indiriyor. Beyin fonksiyonlarimi yeniden kazanacagim ani bekliyorum sevgili hayat, bu gece son tembellik soz. Ustume gelme daha fazla lutfen.

12 Comments:

Blogger ycurl said...

simicim,
buna hayatin gercegi diyorlar. Gecenlerde is gorusmesinde konustugum sirin Rus amcam bana 'sen bilim adamisin bu resume'de gecen butun akademik deneyim is dunyasinda pek birsey ifade etmiyor' dedi durust bir sekilde. Oyle ne yazik ki senden istedikleri bilgi yaninda bu ise karsi ilgin olup olmadigi, heyeceanli ve dinamik olup olmadigin. Gerisi hikaye.... :)

8:06 ÖÖ  
Blogger misimis said...

simiolecim neden kimse senin yapt���n ironiyi ke�fedemedi bilmiyorum. asl�nda bora bora'ya falan gitmedi�ini anlayamad� kimse. niye b�yle? sen de mecbruen gitmi� gibi yapt�n.. ilgin� geldi bu bana. ��nk� ne tesad�f senin fotonun ayn�s� burda da var:

http://www.supremeboba.com/uploads/IMG_4022.jpg

son bi�ey sen bora bora'ya gitmesen de biz seni �ok seviyoruz. yapma b�le �eyler..

9:12 ÖÖ  
Blogger simiole paris carnet said...

ycurl, cok haklisin. is sadece -cok motiveyim- diye haykirmaktan geciyor :)

misimis, oraya gitmeden internetten buldugum bu fotograf gunlerce bilgisayarimin masaustunu suslemisti. yani benim icin en onemli fotograf oydu. Daha kendi cektiklerimi ben bile gormedim ve ilk olarak onu koydum. sevgiler

3:00 ÖS  
Blogger misimis said...

hay�r, herkes foto�raf �ok g�zelmi� imrendim vs demi�, sen de bu foto�raf� internetten buldum dememi�sin, soru i�aretleriyle dolusun vesselam.. hadi bakal�

3:15 ÖS  
Anonymous O. said...

sen de dedektifsin galiba...parmak izlerini de gonderiyim mi? :))

3:24 ÖS  
Blogger simiole paris carnet said...

imrenilecek sey fotografin kendisi degil, cekim acisi degil, ama gosterdigi seydir bazen. ve gosterdigi sey gercekten de imrenilecek birseydi. seneye yaza yine gidecegiz, bu sefer belki sen de bizle gelirsin, sevgiler

3:36 ÖS  
Blogger Matthew said...

Ben noterden ka��t istiyorum arkada��m.Nerden bilece�iz ger�ekten gitti�ini? H�

3:49 ÖS  
Blogger YesilErik said...

CV'ye koyuyim size bi sey olmasin. Hosgeldin Simicim bu arada, operim.

5:15 ÖS  
Anonymous Adsız said...

BASTIN FAKA BASTIN B�Z� FAZLA HAF�FE ALDIN.GER�EK FOTOLARI BEKL�YORUZ

9:48 ÖS  
Blogger jelatin said...

�nsanlar nas�l bu kadar k�r�c� olabiliyor? Arka arkaya bu kadar �irkin yorumu nas�l s�ralayabiliyor? (Her iki postta da b�yle bu) Bahsi ge�en konuda bir ��phe varsa bu �ekilde mi belirtmek gerekir? Ardarda gelen parantezlerle sahte g�l�c�kler, kan�tlarla gelinmi��esine foto�raf url'leri, ukalaca "yapma b�yle �eyler" nasihatlar�. Ne �ok ara�t�rmac� gazeteci heveslisi varm��! Okuyunca deh�ete d��t�m. Severek okudu�unuz bir blogger'�n google images'te bora bora yazarak kolayca bulunabilecek bir foto�raf� ben �ektim imas� yapacak kadar aptal oldu�unu ve sizi de aptal yerine koydu�unu zannetmiyorsunuz de�il mi? �sluplu bir �ekilde soruldu�unda elbette ki mant�kl� bir cevap gelecektir.

Hay�r �imdi GER�EK FOTOLARI BEKL�YORUZ diye serzeni�lenenler, Simiole "Koymuyorum lan size bir �ey ispat etmek zorunda m�y�m?" derse ne yapacaks�n�z? (ki demez... o benden daha kibar bir insan, ama ben daha terbiyesizim ve derim.)

Benim merakla bekledi�im, renklerine bay�ld���m, k�rm�z� oje imzal� foto�raflar millete kan�t olmu�, belge olmu�. Yaz�

10:26 ÖS  
Blogger Matthew said...

-Sen git elin adam�n�n fotograf�n� koy sitene bi de utanmadan ben �ektim de t���hh..
Evet simi sen oya bora'ya gitmesen de biz seni �ok seviyoruz. Bay�l�yoruz sana.-

Simi han�mc�m, her tatiliniz bi olay oluyor valla :)
B�yle konularda s�kunetini kuruman� �ok seviyorum. Oralardan b�yle h�rs yapanlara da g�ld���n� d���n�yorum.�zetle "Arkada��m sana ispat etmek zorunda m�y�m" i�erikli bi yaz� yazsan b�yle galeyana gelmez kimse ama.Gelirse de kendi bilir tabi.

11:36 ÖS  
Anonymous Adsız said...

jelatin jelibon ne ak�ll� ne mant�kl� bir gen�k�zss�n sen �yle afferim sana..ne olacak bu simiole ve borabora ��pheleri..bende �ahsen k�rm�z� ojeli parmak fotolar� beklerdim ama simiole bu sefer dijitali almam�� yan�na hayallah beklicez art�k normal fotolar�..jelatincim sana ayr� sevgiler..

10:40 ÖÖ  

Yorum Gönder

<< Home

Google