sim


<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9306111\x26blogName\x3dSimiole+Paris+Carnet.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://simiole.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://simiole.blogspot.com/\x26vt\x3d6726915431753523835', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> <!-- --><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><form id="b-search" action="http://www.google.com/search"> <div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /> </a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /> </a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="q" /><input type="hidden" name="ie" value="ISO-8859-9" /> <input type="hidden" name="sitesearch" value="simiole.blogspot.com" /> <input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_search.gif" alt="Search" value="Search" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google" /> <a href="_javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div> function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + e scape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} --></script><div id="space-for-ie"> </div>

29 Mart 2006

% 50[Nisan basinda �s kadini olacak birisi mart sonunda ne yaparsa ben de bugunlerde onu yapiyorum.] Hicbirsey !

Cunku nasil olsa yakin gelecekte "hicbirsey" icin zamanim olmayacak. Telefonum caldiginda "Ben sana birazdan donerim" diyecegim O.'ya (kendisi henuz durumun ciddiyetinin farkinda degil), "Canim toplantidayim gorusuruz" diyecegim babama (ayni onun bana dedigi tonla), "Hayat oyle sandigin gibi lay lay lom degil, farkinda misin" diye soracagim mami'ye (butun gun cok yoruldum, biraz yardimci olsan keske)...gibi.

Iste o zorlu anlara kadar "hicbirsey"e aynen devam: "Ne yapiyorsun ?" sorusuna cevap "Renkli kagitlardan yaptigim anahtarin fotografini cekmeye calisiyorum" ya da "Makarnalari boyayip tuvalime yapistiriyorum" veya "Tencereleri ustuste koyup cagdas sanat heykeli yapiyorum" da olabilirdi, -hem boylece O.nun siniri bozulmazdi- ama yok. "Hicbirsey" bir konsept. Benim en sevdigim ugras. Icinde bir dolu renk barindiran, kartpostal, kumas, saksi, pasta, ayakkabi, yazi, fotograf, sac, elbise, ampul, ip veya o sirada orada bulunan herhangi birseyle -oynamak, kesmek,boyamak, bakmak... [Tavsiye ederim, hayal gucu uzerinde calisilmasi gereken bir seydir]

Iyi guzel de, peki hangi ise mi basliyorum? Aaa dogru soylemeyi unuttum, bir sure cv gondermekten postane calisanlariyla arkadas olmus ben'in aniden sansi acildi. Gecen hafta denedigim insan kaynaklari vardi zaten (o cepte), kozmetik dunyasi iki hafta icinde cevap bildirecekmis (pek guvenmiyoruz). Ve gecen gunun muthis olayi: Supper bir Internet sirketi. Markalara marketing stratejileri vs. Web sayfalari cok zekice ve esprituel. Anonsta "Son tuketim ve Internet trendlerinden, yeni iletisim yollarindan haberdarsaniz..."vs. Renkli, heyecanli, tam bana gore.

Dedim ki kendime, butun adaylar gibi cv ve motivasyon mektubu yazmayacagim. "Bu sefer farkli olacagim". Oturdum sirketi inceledim -ders calisir gibi-, ve bir sayfa actim -blogspot'umuz sagolsun-. Baslik "bir adaylik oykusu", komikce, zekice, neden sizle calismak istiyorum'lu, neden beni ise almalisiniz'li, yeni teknolojileri bitirdim ben, E-Bay'daki muthis mavi stilettolar icin acik artirmaya katildim cok heyecanliyim'li, SPC diye bir turkce sayfam var'li, biraz da ozel hayat biliyor musunuz sevgilim bilgisayar uzmani forumlara bayilir'li, hem is evime cok yakin'li, evet evet itiraf edin cok orjinal, degil mi?

Ayni geceyarisi, bu sayfanin adresini sirket mudurune mail attim. Kucuk bir notla: "Ya beni ise alirsiniz, ya da bes sene sonra pisman kalirsiniz". Yatagima yattigimda "yuzde elli sans" dedim. Sabah kalktim, kornfleksimi yerken mudurden cevap: "Siz bu isi coktaan hakettiniz, aramiza hosgeldiniz".

Ya iste, "hicbirsey" diyordum, hayalgucu diyordum, sonuc nasil ama? Eger birkac gun birsey yazmiyorsam buraya, bilin ki, baska bir sayfaya yaziyorumdur mutlaka :)

31 Comments:

Blogger sothyz said...

simicim, sana bir ozlu soz daha: aklin yolu birdir.
sirket muduru de boyle dusunuyormus baksana, aferin o mudure.
nice siyah babetler, mavi stilettolar, bilekten bagli kut burunlu ayakkabilar...

1:04 ÖÖ  
Blogger jelatin said...

E ne yani? Koccaman yaz� ama alt�nda CV linki yok!? G�remeyecek miyiz?

Bi bakal�m nooolur?

Art�k nazar boncu�u yetmez buna. ��yle b�y���nden bir at nal� as�yorum buraya.;)

7:07 ÖÖ  
Blogger osquée said...

formatlardan ta�an stilini alk��l�yorum. [benim sevgilim de ge�en yaz ba�vurdu�u bir b�y�k internet �irketine "ya sizinle olurum ya da kar��n�zda" tehdidiyle biten bir e-mail atm��t�.]s�ylemleri s��ratacaks�n�z bu gidi�le.
bir de eli�iperverli�ini ayakta alk��l�yorum. bir yer i�in, bir i� i�in, bir ders i�in, biri i�in vs. yap�lmayan, kendisi oldu�u i�in �ok g�zel olan anahtarlar �izmeli-kesmeli-boyamal� herkes. �ok be�eniyorum sizi ba�yan.

7:57 ÖÖ  
Blogger PRUGNA said...

yarat�c�l���na,hayal g�c�ne hayran�m simi.ne de olsa bir Aquarius =genius.
sana da b�yle bol renkli bir i� laz�m , tak�mlar�n i�inde,g�mle�in yakan� s�kar ve cici topuklular ayaklar�n� vururken bitmesi i�in dua edilen s�k�c� bir toplant�da hayal edemem seni.
hay�rl� olsun der,ba�ar�lar diler,kocaman �perim.
p.s: bu durumda yaz�n buraya gelemeyecek misin?biz de g�r��emeyecek miyiz?malum burada bir i�e girdi�inde ilk iznine ��kmak i�in 1 y�ll�k �al��ma s�resini tamamlamak laz�m.If so ,bana da bahane olur �zledi�im �ehire koci�i de al�p u�ar gelirim.

8:56 ÖÖ  
Blogger Burcuk said...

sim super olmus:) tebrikler! cidden hayal gunu ve de son yorumdan anladigim kadariyla kova burcu etkisi tabi ki de ehehe:))) adamin daha hic gorusmeye cagirmadan capiche demesi fikrin etkileyiciliginin gostergesi sanirim .)

bu arada bu ayakkabilar muhtesem:) yuvarlak burun, yuksek topuk, ayakta cok s�k duruyor..evet cok aci veriyor biliyorum ama cok da guzel gozukuyor:)

9:26 ÖÖ  
Blogger bitkisel said...

Dedim ben,samimiyet �ok �nemli.

9:26 ÖÖ  
Anonymous Adsız said...

Simiiiiii sevin�ten kalbim k�t k�t at�yo...Seni niye bu kadar �ok seviyorum bilmiyorum ama en yak�n arkada��m�n sevinci beni ancak bu kadar heyecanland�r�rd�. Asl�nda seni neden bu kadar sevdi�imi biliyorum cin gibisin cinnnn i�te ondan:) Yupppiiii yupiiii �ok mutluyum

10:29 ÖÖ  
Blogger crystalsdreams said...

Simi,uzun zamand�r okuyorum,yarat�c�l���na,renkli d�nyana da bay�l�yorum,ve senin kesinlikle reklam d�nyas�nda olman gerekti�ini d���n�yordum hep,yak�n bi�iler yapacaks�n san�r�m..�ok sevindim..Tabi ki seni alacaklard�,yazd���n yaz�n�n �tesinde o not var ya,i�te o not hem risk almakt�r,hem de kendine g�venin en �ahanesidir.En �nce kendini satmay� bileceksin,yoksa ne fark�n kal�r onlarca adaydan ..Tebrikler Simi,ba�ar�l� haberlerini,ve ad�n� ilerde �ok duyaca��m�za inanarak, ba�ar�lar:)

10:43 ÖÖ  
Blogger dilayra said...

harika bir fikir.. harika bir gelecek getirecek sana umuyorum ki.. afferin Simi sana.. �imdi hi�bir �ey yapmamaya devam et ve i� kad�n� hallerinden bizi mahrum b�rakmamaya gayret edece�ine de s�z ver:))

10:58 ÖÖ  
Anonymous Adsız said...

Evet s�z ver Simi. Dilayra �ok netle�tirmedi�in bir noktaya parmak basm��. Anneye babaya sevgiliye i�im var diyen bize neler der! Simiden halk� galeyana gelmeden a��klama yapmas�n� talep ediyorum:)))

12:42 ÖS  
Blogger szn said...

pasif okuyucu kimli�imi delip bir �eyler s�ylemek istedim bu sefer. nas�l i�imi da�lad���n� anlatmak istedim.
topuklu ayakkab�lar ve i� d�nyas�na birka� sene daha var benim i�in. ama yarat�c�l���m� ve �retme/t�retme/var etme a�k�m� d���r�p kaybettim bir yerlerde. seni okuduk�a daha �ok k�z�yorum kendime, seni kendime yak�n bulabilme hakk�m bile yok ��nk� art�k.

sa� ol beni itekledi�in, elimdekileri kullanmam� ve kendimi yaratmam� -fark�nda olmadan da olsa- ���tledi�in i�in.

ve kocaman sevgiler, oldu�un ve oldurabildi�in i�in.

12:43 ÖS  
Blogger simiole paris carnet said...

sothyz,
ben de aynen oyle dedim. "Aferin bu mudure" :) seni cok opuyorum.

jelatin,
sayfa fransizca oldugu icin link vermedim, at nali icin sag kosede bir yer acmayi planliyorum. sag ol, var ol.

osqu�e,
ben de o muthis sevgilini cok tebrik ediyorum. Sen de ona bir anahtar yap, kalbinin ustune tak :)

prugnam,
dur dur dur :) aquarius=genius olmayi ben de isterdim ama o burc bana blogger'in uygun gordugu burc. Dogum tarihimi yanlis mi yazmisim diye baktim ama yok 2 Haziran,gayet dogru...Ikizler burcuyum ben :) Basari dileklerin icin cok tesekkur ederim. Bak ben bu tatil olayini hiiic dusunmemistim. Belki bir sekilde halledebilirim ama olmazsa, kocisinle seni Paris'e -her zaman- beklerim.

Burcuk,
Evet yarim saat yuruyunce oyle bir acitiyor ki :) Ama napalim diyorum, zafer biraz da hasar ister. (Bu arada iyiki yorum yazdin ve ben iyiki foodies in london'i kesfettim. Cok tesekkurler, takipteyim)

Bitkisel,
:)

Chlo�,
sevincimi paylastigin icin cok tesekkur ediyorum ve coook sevgilerimi gonderiyorum sana

Crystaldreams,
Ben de senin eglenceli maceralarini hep okuyorum ve cok guluyorum :) Tesekkurler, cok opuyorum.

Dilayra ve chlo�,
Soz soz soz!

Szn,
bak bir anlasma yapalim seninle: Kendine kizmak hic yok bu biiir, "kelime kosusu"na hep devam et bu ikiii, cok ders calis ve guzel sonuclardan keyif al bu da uuccc.
Ve bir de eger -dedigin gibi- farkinda olmadan iteklediysem seni birseyler icin, gurur duyarim. Aynen devam tamam mi? Sevgilerimle...

2:10 ÖS  
Anonymous Dionysian said...

�ok Zekice :)

3:09 ÖS  
Blogger damn said...

Valla fikir muhte�em belki bir g�n ben de denerim :)
Kutlar�m Simi se� be�en al oldu bu i�ler senin i�in :)

7:43 ÖS  
Blogger Alice said...

Ma�allah diyelim, nazar de�mesin.. �ok sevindim senin ad�na..
��tenli�in ve sen g�zel �eyler hakediyosunuz..

7:56 ÖS  
Blogger aqua said...

sevindim :)

8:38 ÖS  
Anonymous Adsız said...

bloguna koydugun her fotografda kirmizi ojelerin ve pabuclarini gostermeye calisiyorsun..ozel bir anlami mi var? oncelikle o siyah pabuclardan bir an once kurtul.Bence cok tapon duruyorlar.topugu cok kalin ve pabuc cok kapali ustelik siyah hic bir estetigi yok tam bir ogretmen pabucu!.ve kirmizi ojeler icin daha bicimli ucun ince ve manikurlu tirnaklarinin olmasi gerek.neden french yaptirmiyorsun?

4:30 ÖÖ  
Anonymous sep said...

yine -yeni- anonimus'umuz hay�rl� u�urlu olsun. zevkler ve renkler tart���ls�n m�? bu blogda m�? peki. sahsi kanaatim k�sa k�t t�rnaklara da k�rm�z� ojenin yak��t���d�r. continuer � �tre hatta rester anonyme mon ami(e).

9:33 ÖÖ  
Anonymous uzay said...

aahh en sevdigim ayakkabb� �gretmen pabuclar�d�r..yasas�n k���c�k minicik manik�rs�z t�rnakta k�rm�z� ojeeee..:)

9:52 ÖÖ  
Blogger Burcuk said...

aa bu donemin modasi o pabuclar:) ama tabi oyle cosmopolit sayfalarindan gorunen modadan degil .)

Simi ben de cok sevindim beni takibe aldigina:) Kirmizi ojelere devammm:)

12:08 ÖS  
Blogger Donna Quijote said...

masal kahramani diyorum ya simi'cim. beni haksiz cikartmiyorsun! bi'tanesin...

1:20 ÖS  
Anonymous idul bidul said...

simge=gemini=ils sont fous ces geminis encore plus pouss�s que les aquar�us ::))
i� kad�n� k�z arkada��m iyi dileklerim seninle..buralarda tam cafelerden birinin teras�nda oturup gelen ge�ene bak�l�p mutlu hissedilecek zamanlar..rengarenk ki�ili�inizi �zledi�imi belirtmeden ge�emeyece�im..b�yle i�te sevgiler sevgiler bir s�r� �p�c�kler..b�y�yor muyuz ne oluyor?haydi hay�rl�

5:19 ÖS  
Blogger Cerise said...

Simi hayran kaldim super fikrine! Ben de katiliyorum sen bu isi coktaaan haketmissin, umarim onlar da seni hakediyorlardir canim :) Hayirli ugurlu olsun, yeni isin sana bol kazanclar getirsin, hayatina renk versin :)
PS: Je voudrais bien voir ton CV :)))

9:02 ÖS  
Blogger Aslicin said...

Tebrikler.Ger�ekten de ,bahsetti�in �irkete yak���r bir ba�vuru yapm��s�

11:18 ÖÖ  
Blogger sarah said...

You are the best Simi,

hayirlisi olsun, basarilar dilerim

bisous

sarah

9:44 ÖS  
Blogger bething* said...

yaraticilik hayatta her zaman ise yarar! :) iste bunu son ornegi :))) tebrik eder, ve yaraticiliklarinin devamini dilerimm!

10:20 ÖS  
Blogger Nes london-ist said...

bak 9 ayd�r �al��mayan biri olarak sana g�pta ediyor ve cesaretinin bana da ge�ti�ini ve hemen harekete ge�ece�imi bildiriyorum.

12:27 ÖÖ  
Anonymous Adsız said...

Cok y�nl� olmanizdan ve insanlara sempatik yaklasmanizdan anlamaliydim ikizler burcundan oldugunuzu...
benim dogumg�n�m de 6 haziran, memnun oldum, sevgiler.

4:50 ÖS  
Blogger simiole paris carnet said...

:)

7:58 ÖS  
Blogger Gün said...

Tebrikler Simicim, sana yak��an da b�yle bir ba�vuru olurdu zaten :)

10:51 ÖS  
Anonymous Adsız said...

hi� �a��rmad�m,tabi ki simi gibi bir ba�vuru ve tabi ki seni almay�p kimi alacaklard�?...
ama bizden �ok uzak kalma l�tfen
peri

5:23 ÖS  

Yorum Gönder

<< Home

Google