sim


<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9306111\x26blogName\x3dSimiole+Paris+Carnet.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://simiole.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://simiole.blogspot.com/\x26vt\x3d-4110281212656109102', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> <!-- --><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><form id="b-search" action="http://www.google.com/search"> <div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /> </a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /> </a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="q" /><input type="hidden" name="ie" value="ISO-8859-9" /> <input type="hidden" name="sitesearch" value="simiole.blogspot.com" /> <input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_search.gif" alt="Search" value="Search" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google" /> <a href="_javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div> function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + e scape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} --></script><div id="space-for-ie"> </div>

03 Mart 2006

bilemezdim ki.

Bazen bir haber alinir ve sokaga cikildiginda butun renkler farkli gozukur. Yuruyen, konusan, gulen, cafelerde yemek yiyen insanlara bakilir. Hicbirsey hissedilmez. O andan itibaren kalp uyusmustur, dis dunyada hickira hickira aglamak olmaz. Eve kosarken yollar bitmez. "Neden, neden, neden"...
Eve gelinir, anahtar kapiyi acmaya calisirken, basaramazken, aglamaya baslanabilir. "Icimden size soyledigim hersey icin cok uzgunum, ben...ben bilemezdim ki". Bir sigara yakilir ve susmaya calisilir, ama artik bitmistir hersey, yaramaz bir cocugun birlikte oynadigi ve kizip bagirdigi oyun arkadasini istemeden oldurmesine -hic istemeden, ve sonra oylece donup kalisina benzer hayat.
...
"Pazarci abdullah senden nefret ediyorum" diye kizip bagirdigim tez danismanim, M. Berthelot, -kansere yenik duserek- olmus.

15 Comments:

Blogger aqua said...

Benim de 4 hafta �nce teyzem �ld�.Bug�n de b�r aile dostumuz kanserden �ld�.�nsan�n kafas�nda hep NEDEN??? sorusu !
Sen�n dan�sman�da blogdan b�l�yorduk �z�ld�m Allah rahmet eylesin.B�g�nler de de cevrem de ya herkes �l�yor ya da hamile...

6:05 ÖS  
Blogger bitkisel said...

Topra�� bol olsun.�z�lme diyemiyorum, insan sadece merhabala�t��� birinin �ld���n� duyunca bile �z�l�yor ��

8:17 ÖS  
Blogger jelatin said...

Ba��n sa� olsun.

8:34 ÖS  
Blogger tavsan said...

bilemiyor insan iste ya. herkes kendi acisindan bakiyor sonucta. ama herhalde o da sana kendi acisindan bakiyordu. suclama kendini, uzulme.

1:00 ÖÖ  
Blogger Donna Quijote said...

bilemezdin...

4:56 ÖÖ  
Blogger huysuz ve tatlı said...

bu, fazla sorgulamadan kabul edilmesi gerekenlerden sanki...

9:12 ÖÖ  
Blogger YesilErik said...

Hatirliyorum ben bu amcayi Tezgah'taki fotografindan. Genc de birisiymis, yazik. Cok yuklenme kendine Simicim, hayat bu iste maalesef.

2:45 ÖS  
Anonymous anakha said...

her gun bak�yorum ne olmu� d�ye..sigaray� b�rakma cal�smalar�m�z ayn� gunlere denk gelmi�ti bi comment atay�m demi�tim , ama ben comment sevmem .bugun yaz�yorum c�nk� ;d�n sevgl�m�n babas�n� kaybettik_O da kansere yenik d��t�_...mahvolduk , sende mahvolmussun , hepimizin ba�� sagolsun..

6:27 ÖS  
Blogger simiole paris carnet said...

aqua ve anakha, sizin de basiniz sagolsun.

bitkisel, jelatin, donna, tavsan, tatli tatli ve yesil erik, cok tesekkur ederim size.

11:15 ÖS  
Anonymous Alice said...

Bas�n sagolsun..

11:24 ÖS  
Anonymous Adsız said...

..... Simiol�... Ben... Bunu beklemiyordum. Onu yaz�lar�ndan tan�m��t�m. S�ylemek istedi�im o kadar �ok �ey var ki, s�yleyemiyorum. Irvin Yalom' un Love's Executioner adl� kitab�n�n �ns�z�nde bir b�l�m var, Yalom belkide s�ylemek istedi�im her �eyi s�ylemi�: Psikoterapi a��s�ndan �zellikle �nem ta��yan d�rt de�i�tirilemez ger�ek g�r�yorum: her birimiz ve sevdiklerimiz i�in �l�m�n ka��n�lmazl���; ya�am�m�z� kendi irademizle bi�imlendirme �zg�rl���m�z; nihai yaln�zl���m�z; ve son olarak, ya�am�n belirgin bir anlamdan yoksun olu�u.

10:13 ÖÖ  
Blogger simiole paris carnet said...

alice, tesekkur ederim.

ve sevgili chlo�, uzun uzun okudum son yazini. Bir meyvenin cekirdegini icinde tasimasi gibi, insanlar da olumu iclerinde tasir, biliyorum.

9:08 ÖS  
Blogger XMAN said...

ba��n saolsun simi,benzeri benimde ba��ma gelmi�ti.ortaokulda sa�lam tokad�n� yedi�im �rtmenim hakk�nda �u an yazamayaca��m �eyler d���nm��t�m.birka� sene sonra kendisi vefat etti.ve bende d���nd�klerim i�in pi�man olup vicdan azab� �ekmi�tim.ne olaca�� belli olmuyor hayatta.rahmetlinin topra�� bol olsun

9:09 ÖS  
Blogger Gün said...

�l�m zor, sevmedi�imiz birine bile yak��m�yor :(

10:07 ÖS  
Blogger Moris Fred said...Krediler! Krediler! Krediler! Burada hala kredi almak için uğraşan biri var mı? Herhangi bir nedenden dolayı bir krediye ihtiyacınız mı var ve ucuz ve güvenilir kredileri nereden bulacağınızı bilmiyorsunuz, yardımınız nihayet burada, sadece% 2'lik düşük faiz oranlı ucuz krediler sunuyoruz. İlgilenen borçlular bizimle (MORISLOANCOMPANY1@GMAIL.COM) e-posta yoluyla iletişim kuracak ve kredilerinizi alacaklar.

Teşekkürler.
MORIS FRED
Telefon Numarası: +1 (727) 300-8703
E-posta: MORISLOANCOMPANY1@GMAIL.COM
Web sitesi: http://morisloancompany6.wix.com/morisloancompany

12:56 ÖÖ  

Yorum Gönder

<< Home

Google