sim


<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9306111\x26blogName\x3dSimiole+Paris+Carnet.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://simiole.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://simiole.blogspot.com/\x26vt\x3d-4110281212656109102', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> <!-- --><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><form id="b-search" action="http://www.google.com/search"> <div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /> </a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /> </a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="q" /><input type="hidden" name="ie" value="ISO-8859-9" /> <input type="hidden" name="sitesearch" value="simiole.blogspot.com" /> <input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_search.gif" alt="Search" value="Search" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google" /> <a href="_javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div> function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + e scape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} --></script><div id="space-for-ie"> </div>

19 Nisan 2006

daysTanistirayim, benim masam. En cok gunes bana geliyor, ekrani zar zor goruyorum ve cok mutluyum. Anladim ki insanin bir masasi olmasi cok guzel birseymis, simdiden uzerine kucuk bir takvim, rengarenk bir kalemlik, lipton beyaz cay, cicekli mug ve sevgili not defterimi yerlestirdim.
Tamam, bunyem hala sabah erken kalkmaya alisamadi belki ama artik bir isim var. Bir gun blog okumak icin sana para verecekler, cesit cesit boyalar boy boy kagitlar olacak -fikrini aciklamak icin istedigin gibi kullanabilirsin-, hergun binlerce enteresan fotograf goreceksin ama kimsenin gormedigini gormek senin isin deseler...evet evet iste bu, derdim.
Tabii zor yanlarini da ogreniyorum calismanin. Butun gunum orada geciyor, kendime nasil zaman ayiracagimi henuz ogrenemedim. Eve o kadar yorgun gidiyorum ki butun yemekleri O. yapiyor, on dakika konusup uyuyakaliyorum, *beni 15 dakika sonra uyandir seni cok ozledim, uyaniyorum ama dayanamiyorum, O. hep gulumsuyor, onu cok ozluyorum.

Sonra diyorum ki kendime ben ne zaman "hicbirsey" yapacagim, yeni yemek tariflerini deneyip, yeni fotograflar cekip, beni "ben" yapan seyleri yapacagim? Ne zaman, -sadece haftasonu mu?

Is yerimin karsisinda cok sirin bir mahalle cafe'si var. Mosyo Garson'la tanistirildim, -cunku o kapidan giren herkese adiyla hitap ediyor, bembeyaz sacli, smokine benzer uniformasi, yakasinda da her gun farkli renk cicek var. Sabahlari kahvemizi kontuarda iciyoruz -zaman kaybetmemek icin olabilir- ayakta gazetelere soyle bir bakiyorum, cikarken cok zarif bir sekilde elimi opup capkin capkin goz kirpiyor. Bu sabah kirmizi ojelerimle ilgili bir kompliman aldim kendisinden, "guneste ne guzel parliyorlar"mis.

Iste benim gunlerim boyle geciyor, mona lisa'nin ki gibi yarim yamalak bir gulumseme var suratimda. Dengeyi oturtmaya calisiyorum.

18 Comments:

Blogger huysuz ve tatlı said...

simicim, �ncelikle ofisin �ok g�zel ve yapt���n i� de �ok keyifli bence.
�zel hayatla dengeyi oturtmaya gelince, i�te o biraz zaman alacak. 4-5 y�l �nce '15 dak. sonra beni uyand�r nolur' dedi�im zamanlar� hat�rlatt�n bana :)
zamanla her�ey daha keyifli ve d�zenli hale gelecek, emin ol.

12:02 ÖS  
Blogger Cerise said...

Ne guzel, ne huzurlu bir ofis burasi boyle Simicim!
Gunesten pek yakinma bence, icini isitir insanin gunes :)
Psikolojik destek verir :)
Bu arada kismet olur da gelirsem unutturma su beyaz caydan alacagim :)

12:03 ÖS  
Anonymous Adsız said...

Yuppi yuppi yuppiiiiii harika bir ortama benziyor ve i�inde mutlu olmana �ok ama �ok sevindim. �n�allah herg�n�n b�yle ge�er. Frans�zca da �n�allah nas�l deniyor:) Merak i�te:) Kendine zaman ay�ramama i�te i� hayat�nda birka� y�ldan sonra herkesin dilindeki nota:) O. ya takdirlerimi sunuyorum ve sevginizin b�y�y�pppp kocccaman olmas�n� diliyorum. Sevgiyle kal ama bir �artla s�k s�k yazcaks�

12:05 ÖS  
Blogger polente said...

i�inin olmas�, hele ki sevdi�in bir i�inin olmas� �ok harika bir durum, di�er her �eye zaman bulamamak zamanla ��z�len bir sorun. Di�er ihtimal i�inin olmay�p evde binlerce vaktinin oldu�u gene de -ecek ve -acaklara ay�racak vakit bulamamak zira t�m vaktini kendini bu i�sizlikten do�an durum sebebi ile g�n� verimli kullanmaya programlayarak ge�irmeye �al��mak(tabii bu tamamen benim beceriksizli�imden de oluyor olabilir) �ok daha sevimsiz ve zor bir s�re�.

iyi e�lenceler i�te ve di�er her �ey de :)

12:07 ÖS  
Blogger aqua said...

i�in i�in sevindim ama hala tam olarak ne yapt�g�n� anlayamad�m simicim:)

12:25 ÖS  
Blogger simiole paris carnet said...

tatli tatli,
demek seninde basindan gecti bu durum ? Ama icimi rahatlattin,cok tesekkur ederim, umarim dedigin gibi olur.

cerise,
tatil durumun belli oldu mu, unutma rezervasyonu cabucak yapmak lazim.

chloe,
fransizcasi da ayni :) ben de pek ara vermek istemiyorum bunun icin -umarim zamani dogru kullanmayi ogrenebilirim. coook opuyorum.

polente,
evet bence de cok haklisin. umarim senin de en kisa surede cok guzel bir isin olur.

aqua,
benimkisi bir marketing sirketi..Markalarin Internet takibini yapiyor ve musteri sirketlerin marketing stratejilerini belirliyor. Ama kendilerine has bir yontemle.

12:57 ÖS  
Blogger bitkisel said...

Ofis �ok �irin,masan� istedi�in gibi dekore edebilmende cabas�.Bizim burda s�k� y�netim var masanda i�ne b�rakam�yorsun,�ansl�s�n.
Ayr�ca uyku sorununuda �ok s�rmez uyumamay� ��renerek a�ars�n,her�ey i�in vaktin olur o zaman s�k�nt� yapmaya gerek yok.

1:44 ÖS  
Blogger sordino said...

�ok ferah bi ofisin var simiole. hay�rl� olsun yeni i�in.ayr�ca kendine zaman ay�rma konusunda sana kat�l�yorum. eve gelince pestil gibi oluyosun :( ama bi �ekilde vakit buluyosun sonradan kendine, ka�amaklar filan :)

3:08 ÖS  
Blogger starbug said...

simi'cim tebrikler tekrar, g�sel bi yere benzio, biz sadece sbah i�e girerken ve ��len g�ne�i g�rebiliors (bazen de sigara ka�amaklar�nda) oyzden pek �ansl�s�n.
"zaman" konusunda da ��le bi �rnek veriim, i�e ilk ba�lad��mda eve pestil gelip direk s�z�odm soora noluos yaw diip herg�n ��kmaya ba�ladm ama o da �ok yorucuydu haliyle ve 6-7ay soora kendiliinden bi�ey olu�tu, hala zaman yetersiz ama bazen biss�r� �ey yapabiliorm bazen de hi�bi�ey, tamamiyle ki�iye ba�l� bi olay var bence..

3:29 ÖS  
Blogger YesilErik said...

Hmmm, ben gelip bir koseye kivrilsam kedi gibi sizin ofiste? Yakinda oturtursun duzenini, merak etme.

5:50 ÖS  
Blogger Cerise said...

Simicim izin isini halletsem bir dakika durmayacagim ama :(

7:47 ÖS  
Blogger damn said...

Ofis �ok �irin g�z�k�yor evet, bak al��k�n oldu�un �eyler yap�yorsun �zerine bir de para al�yorsun :) Kar��l���nda bir de yorgunluk ve vakitsizlik ya��yorsun biliyorum ama bu da farkl� bir deneyim. ��yle d���n bir de bir s�re seni sen yapan �eylerden uzak kalacaks�n ve bakal�m hala "sen" olarak kalacak m�s�n? Kalaca��ndan eminim, iyi �al��malar Simi...

12:06 ÖÖ  
Blogger dilayra said...

ofisin �ok ferah.. bu �nemli. e�er �al��ma ortam�n ferah ve ayd�nl�ksa, her sabah oraya gitmekten keyif al�yorsan i�inde de ba�ar�l� olursun.
ayr�ca zamanla hayat�n d�zene girer merka tem.. her�eyin bir ilki var de�il mi simicim.. ayr�ca dedi�imde hakl�y�m bak: "k�rm�z� ojelerinden vazge�me sak�n":))

9:24 ÖÖ  
Blogger cimcime said...

Ofis ortam�n �ok ho� g�r�n�yorda , �al��ma masanda tabii ki... Sana ba�ar�lar diliyorum.
Sevgilerimle:)

10:54 ÖÖ  
Blogger Gün said...

Ger�ekten harika bir ofis :) Tekrar hay�rl� olsun...

1:36 ÖS  
Blogger su. said...

hey simi.
�ok e�lenceli bi' yer buras�, ama gucci g�zl�kl� paskalya yumurtas� da masanda olsa ke�ke, g�r�r g�rmez pek �s�nm��t�m ona ve mor g�zl�klerine. �ok mutlu ve e�lenceli, ofsuz pufsuz bi' i� hayat�n olur umar�

8:07 ÖS  
Blogger caulerpa said...

oda ve masan harika huzur verici g�r�n�yor. yaney oturup resmi seyredip meditasyon yap�yorums. o derece. vucut i�e ba�lamaya diren� g�steriyor. ama sendeki bu positif enerji ilen her�eyi ba�ar�rs�n f�st�k ve siddetle �p�yorum

4:24 ÖS  
Blogger simiole paris carnet said...

ofisim adina cok tesekkur ederim :)
yavas yavas alisiyorum kendisine, masama da -paskalya yumurtami degil ama daha baska- ivir zivirlarimi yerlestirdim.

Cok opuyorum

11:17 ÖS  

Yorum Gönder

<< Home

Google