sim


<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9306111\x26blogName\x3dSimiole+Paris+Carnet.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://simiole.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://simiole.blogspot.com/\x26vt\x3d6726915431753523835', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> <!-- --><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><form id="b-search" action="http://www.google.com/search"> <div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /> </a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /> </a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="q" /><input type="hidden" name="ie" value="ISO-8859-9" /> <input type="hidden" name="sitesearch" value="simiole.blogspot.com" /> <input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_search.gif" alt="Search" value="Search" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google" /> <a href="_javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div> function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + e scape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} --></script><div id="space-for-ie"> </div>

24 Nisan 2006

pazartesi"Bu gece isten ciktim, 86 no'lu otobus Seine nehrinin uzerinden gecti, kilisenin onunde sevgilime dogru yururken calisan bir kadindim: elinde dosyalar, yorgun ama mutlu.
Kostura kostura M�m�'nin yeni evine gittik. Kendisi uc valizle gecenlerde Nice'ten Paris'e tasindi, bizim rekorumuzu da kirarak iki gunde ev buldu: St Germain des pres'nin en burjuva mahallesi, en gorkemli binasinin tepesindeki minicik hizmetci odasi.
O kontrati yapti, biz evi inceledik. Kocaman buzdolabini cok kiskandim, eski kiraci uzerine resim yapmis, eski kiraciyi da cok kiskandim.
Ve sonra ciktik evden, st Germain boyunca dumduz yuruyup eve donecektik ki birden korkunc bir yagmur indirdi. Hemen bir caf�'ye sigindik, gok gurultuleri, simsekler, firtina. Oturdugumuz masanin onunde cam yoktu, birden kararan hava, sinematografik anlar, yukaridaki fotografi cektim".

Yok hayir, gunluk tutar gibi yazilar yazmayacagim.
Is hayati mi; ben ona degil o bana benzeyecek sonunda
Kararliyim.

13 Comments:

Blogger Nes london-ist said...

bikac sene once bir paris sabah�nda deprem oluyor zannederek uyand�k,hayat�mda duymad�g�m siddette bir gokgurultusu, gormedigim yogunlukta bir yagmurdu ve ortal�k,gokyuzu bir anda sapsar� oldu, bir film seti gibiydi ama korku filmi mi desem felaket filmi mi.Londran�n yagmuru gridir, parisin ki sar�ysa ,istanbul'un mavi sanki..

12:34 ÖÖ  
Anonymous Adsız said...

"Londran�n yagmuru gridir, parisin ki sar�ysa ,istanbul'un mavi sanki.." c�mlene bay�ld�m:) Tam tam�na bu �� �ehir i�in benim de hissetti�im bu ��nk�:) Simi burdan g�r�nd���n kadar�yla d�nya sana benzese �ok daha e�lenceli bir yer olacak gibi:)

9:25 ÖÖ  
Blogger damn said...

"d�nya sana benzese �ok daha e�lenceli bir yer olacak gibi"
c�mlesine de ben bay�ld�m. kesinlikle daha e�lenceli olur evet. Nas�l gidiyor i� hayat� Simi kendine al��t�rmay� ba�arabildin mi? Bu arada ne zamand�r konu�muyoruz sigara olay� vard� bir de? Galiba ben b�rakamad�m 2 3 g�nde bir, birka� tane i�ti�im oluyor oof :(

11:29 ÖÖ  
Blogger Skoer said...

hop hop, st.germain de sevdigimiz bi abimizdir.
bu vesile buradan kendilerine selamlarimizi sevgilerimizi iletmek ister, bize bu imkani verdigi icin simiole hanima tesekkurler ederiz.

8:11 ÖS  
Blogger simiole paris carnet said...

ay cildiricam. yok. fotograf cekecek zamanim yok. sinir oluyorum.

ama guzel gelisme: artik aksamlari eve daha az yorgun donuyorum. bunye yavas yavas alisiyor galiba.

10:51 ÖÖ  
Blogger damn said...

Blogumu okuyup yorum yapacak zaman�n varsa eminim foto�rafa da vakit ay�rabilirsin. Bak d�zene girmeye ba�lam�� her �ey olmad� i�yerinde �ekersin :))

5:55 ÖS  
Anonymous Adsız said...

simi,sen nasil birseysin bayiliyorum sana.
kizim olursa senin gibi olur insallah.
bilgisayar�n basina gectigim her an seni t�klamadan yapamaz oldum ve insallah post eklemistir diye bak�yorum haberin ola. yanik�ssadan hisse, nolurdaha s�k yazmaya cal�s.opuyorum kocaman.

9:40 ÖS  
Blogger "aLiKaYHaN" said...

Simiole Paris Carnet, Paris, France. Bu bile yetiyor �o�u zaman...

1:17 ÖÖ  
Anonymous Adsız said...

simiole paskalyada giydigin o sirin ayakbilara bayildim ,hani kursat basarla ilgili goruslerini yazacaktin kasimdan beri bekliyorum,

1:52 ÖÖ  
Blogger vintage biscuit said...

�ok �irine bi blogmu�

8:52 ÖÖ  
Blogger simiole paris carnet said...

"kizim olursa senin gibi olur insallah" cumlesini hemen mami'ye telefon acip soylemem lazim :)

tanistigimiza cok memnun oldum ali.

anonimus ben tamamen unutmusum, hatirlattin iyi oldu.

vintage ben de dun senin sayfani favorilerime eklerken ayni seyi dusundum :)

11:41 ÖÖ  
Blogger hayal said...

D�n �stiklal Caddesi'nde �n�mde y�r�yen kad�n yoksa sen miydin?
Ama o ayakkab�lar... �stanbul'da bug�ne kadar g�rd���m en g�zel babetlerdi. E�er sen de�ildiysen o ayakkab�lar mutlaka senin olmal� (ke�ke resmini �ekseydim). Yok yok mutlaka ayn�s�ndan vard�r zaten.

8:06 ÖÖ  
Blogger simiole paris carnet said...

hayal,
ben Istiklal cadde'sinden coook uzagim. babetleri cok merak ettim simdi :)

11:59 ÖÖ  

Yorum Gönder

<< Home

Google