sim


<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9306111\x26blogName\x3dSimiole+Paris+Carnet.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://simiole.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://simiole.blogspot.com/\x26vt\x3d-4110281212656109102', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> <!-- --><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><form id="b-search" action="http://www.google.com/search"> <div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /> </a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /> </a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="q" /><input type="hidden" name="ie" value="ISO-8859-9" /> <input type="hidden" name="sitesearch" value="simiole.blogspot.com" /> <input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_search.gif" alt="Search" value="Search" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google" /> <a href="_javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div> function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + e scape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} --></script><div id="space-for-ie"> </div>

02 Nisan 2006

pek yakindaBahar geldi. Kirmizi ojelerimi sildim, yuzumu gunese dondum.

Kucuk bir ara verdim Simiole Paris Carnet'ye

-yeni maceralar, yeni fotograflar ve yeni cumleler icin-

Soz, arayi uzatmak yok.

24 Comments:

Anonymous Adsız said...

selam,
tarz�na bay�l�yorum.hergun sana ugramadan yapam�yorum.
herhalde yeni isin yar�n basl�yor.

basar� ve bol sans diliyorum
sevgiler
alev

6:07 ÖS  
Blogger mtlda said...

"Haydaa" diyesim geldi gayet nazik�e, bahar geldi simiole yok, olur mu can�m �yle �ey? deli!

iyi �anslar

7:29 ÖS  
Blogger unfortunately said...

bekliyoruz.. bol �ans;)

11:01 ÖS  
Blogger dilayra said...

i�e haz�rl�k, bahara haz�rl�k derken bu ara yo�unsun tabi. �ok bekletme bizleri. g�zel yaz�lar�n� ve k�rm�z� ojeli t�rnaklar�n� bekliyoruz :))

8:41 ÖÖ  
Blogger damn said...

Baharda Simi daha canl�, daha �retken b�yle daha muhte�em olacakt� enerji verecekti bahar Simi'ye. Ama sen bilirsin tabii biraz dinlenmek herkesin hakk�. �yi dinlenmeler bomba gibi gelece�ini biliyorum, bekliyorum.

9:06 ÖÖ  
Blogger Chloe said...

K�s Simi!

9:08 ÖÖ  
Blogger huysuz ve tatlı said...

:(

9:14 ÖÖ  
Blogger PRUGNA said...

niye silindi ki o ojeler?
�stelik bu ara verme falan niye?
i�in hay�rl� olsun tekrar ama ara ara yaz bari Simicim.

10:04 ÖÖ  
Blogger osquée said...

Bu yorum bir blog yöneticisi tarafından silindi.

11:09 ÖÖ  
Blogger osquée said...

g�ne� de sana d�nm�� y�z�n�, belli. uzakla�mak yarad�l���ndansa k�y�dakilerin ah vah sesleri yersiz. bir de yava� yava� b�y�sek de biz, herkesin ka��p saklanma hakk� kendinde sakl�.

bekleneceksin.

sevgiler.

11:12 ÖÖ  
Blogger Misterio said...

�nce biraz bencillik; aa oldu mu �imdi Simi :(
�imdi de g�zel dilekler; bol �ans ve umar�m �ok k�sa olur bu ara..

acaba yazd� m� diye her g�n t�klayan parmaklar�m�za ac� ve �abuk d�n l�tfen :)

5:08 ÖS  
Blogger Aslicin said...

Bol �ans...

10:01 ÖÖ  
Blogger Mr_Turkish_Delight said...

hadi bakalim, hayirlisi artik ne diyelim.

yakinda g�r�smek �zere,
slmlar
TD

12:16 ÖS  
Blogger YesilErik said...

Cok ozletme Simicim.

4:13 ÖS  
Anonymous Adsız said...

en �ok da bu aralar iyi geliyodun simi; ama olsun... bahara uygun begonvil pembesi ojeye de tav olurdum �ahsen; ama k�rm�z�lar�n d�n���n� bekliycez san�r�m. g�na��r� u�rad���m en bi renkli blog bu, bekleriz art�k, n'apal�m :)
derya

7:54 ÖS  
Blogger mabel said...

yazilarini okumak cok zevkli!! eskilerin hepsini okudum,bitti, hadi geri gel.
kendine iyi bak.

5:16 ÖÖ  
Blogger mabel said...

yazilarini okumak cok zevkli!! eskilerin hepsini okudum,bitti, hadi geri gel.
kendine iyi bak.

5:16 ÖÖ  
Blogger Nese said...

Yeni is de durumlar nasil simi....Fransizlar iyi davraniyorlar mi sana?
Umarim her sey yolunda gidiyordur, cok selamlar, bol sanslar.

7:14 ÖÖ  
Anonymous nrm said...

sayfanla yeni tan��t�m.tam ben geldim sen gitmi�sin olur mu ama yaa:)

3:13 ÖS  
Blogger caulerpa said...

ben seni beklemeyi sefdim kihkihhh mujokkkksssssss

9:30 ÖS  
Anonymous ztn said...

ama cok gun oldu simi ya:'(
her gun 435589 kere giriyorum, yaz�kt�

11:47 ÖS  
Blogger PRUGNA said...

ara uzadi,prugna merakta.bi ses ver kuzum

7:42 ÖÖ  
Blogger PRUGNA said...

Bu yorum bir blog yöneticisi tarafından silindi.

7:42 ÖÖ  
Blogger Chloe said...

Aray� a�t�n simiiiiiiiiiiiiiii:(

9:45 ÖÖ  

Yorum Gönder

<< Home

Google