sim


<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9306111\x26blogName\x3dSimiole+Paris+Carnet.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://simiole.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://simiole.blogspot.com/\x26vt\x3d6726915431753523835', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> <!-- --><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><form id="b-search" action="http://www.google.com/search"> <div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /> </a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /> </a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="q" /><input type="hidden" name="ie" value="ISO-8859-9" /> <input type="hidden" name="sitesearch" value="simiole.blogspot.com" /> <input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_search.gif" alt="Search" value="Search" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google" /> <a href="_javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div> function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + e scape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} --></script><div id="space-for-ie"> </div>

02 Haziran 2006

02.06

firew

61 Comments:

Blogger sunthing said...

Owwwwwwwwww!�yi ki do�dun Simiiii! Kocaman �perim :)

9:58 ÖÖ  
Blogger jelatin said...

Balonlar, maytaplar, konfetiler...

�yi ki, iyi ki, iyi ki!
�pt�m kocaman.

10:19 ÖÖ  
Blogger pirik said...

mutlu, sa�l�kl�, a�k dolu, rengarenk, bol kahkahal� y�llara...iyi ki do�dun :)

10:39 ÖÖ  
Anonymous Adsız said...

D�nyay� g�zelle�tirenlerden birisin. Nice y�llara. Melek

10:46 ÖÖ  
Blogger derin iz said...

iyiki do�mu�sun, nice nice en nice g�sellikler seninle olsun, k�rm�z�l�, erikli, O'lu sa��l�kl� g�nler Simi :)(:

11:34 ÖÖ  
Blogger tavsan said...

dogum gunun kutlu olsun kirmizi kiz:) nice mutlu yillara!

11:37 ÖÖ  
Blogger Burcu said...

Simiiii, demek sen de ikizlersin. �ki g�n sonra da g�n benim i�in do�acak:) Dilerim her �ey tam da istedi�in gibi olsun bu sene. Ne�e evinizden eksik olmas�

11:55 ÖÖ  
Blogger irm_cik said...

�yi ki do�dun melek Simi..G�zel,umut dolu,O.'nla dopdolu peri kokulu �m�r ge�irmen dile�iyle..

12:34 ÖS  
Blogger Gün said...

Nice sa�l�k , a�k dolu ya�lar diliyorum sana...

12:43 ÖS  
Anonymous �ddu said...

do�du�u g�nde k�rm�z� ojeli do�mu� olma ihtimali y�ksek olan tatl� ve �irin k�z, sen �ok ya�a emi!�ok yaz! �ok foto �ek!iyi ki de do�mu�sun!957563865748032 �ift ayakkab�n olmas�,nisan ay�n�n ortas�ndan may�s ay�n�n sonuna kadar muslu�undan ye�il erikler akmas� dile�imle....ben.(ezgiyle seni bulu�turan teyze:)

12:49 ÖS  
Blogger skkd said...

a ama sen kova de�il miydin?
�yle yaz�yordu vallahi profilinde..

2 haziran � 6 �ubat olarak girdin san�r�m.. h�h�

olsun.

mutlu y�

12:56 ÖS  
Anonymous Adsız said...

Simiiiiiii iyi ki do�mu�sun can�m:) Sana sevdiklerinle ge�irece�in upuzun sa�l�kl� huzurlu bol esprili bir hayat dilerim can�m:) Koskacaman �p�

1:10 ÖS  
Blogger crystalsdreams said...

tatl�,becerikli,hareketli aktif dinamik heyecanl� k�zz:)
iyi ki do�dun..a�k�n ve t�m sevdiklerin yan�nda,yediin �n�nde yemediin arkanda g�pg�zel bi yeni ya� olsun:)

2:17 ÖS  
Anonymous Adsız said...

simi, �ok mutlu oldum! bu yarat�c�l�kla senin de ikizler oldu�una dair sars�lmaz bir inanc�m vard�:))buarada d�n de benim do�umg�n�md�. �zetle ikizler ikizleri tan�r diyorum:) k���k mutluluklar,g�zellikler diliyorum haziran k�z�na. sevgiler Derya

2:18 ÖS  
Anonymous Adsız said...

joyeuse anniversaire mlle simiole, meme si je comprend pas ce que tu ecris j'adoooore les photos. dis donc le soleil qui brille a paris pour ton anniversaire, profites-en bien avec ton ch�ri (::)

ps; faut que tu traduis cette page menfinnn, t'as pas le temps no :P

2:37 ÖS  
Blogger EvA yasam mektuplarim said...

iyi ki dogdun simi, iyi ki dogdun simi, iyi ki dogdunnn iyi ki dogdunnnn, iyi kiii dogdunnn simiiiiii
not: bunu melodik bir sekilde okuman lazim.
hoscakal

2:43 ÖS  
Anonymous Adsız said...

ouiii moi aussi je veux la page en francais, allez un p'tit effort. (se)

3:17 ÖS  
Anonymous ozge said...

iyi ki do�mu�sun, t�m hayallerin gercek olur umar�m; nice y�llara!

3:22 ÖS  
Anonymous jazel said...

iyi ki varsin ki birini b�yle kocaman sevebiliyorum
kendine cok iyi bak olur mu
(= genclestikce artsin mutlulugun!
ve dolayisiyla bizimde...

3:55 ÖS  
Blogger YesilErik said...

Iyi ki dogmussun. Tatli kiz.

3:59 ÖS  
Blogger su. said...

mutlu y�llar simiii,
ya� ka� oldu �imdi*

:)

4:09 ÖS  
Blogger Pru said...

iyi ki do�mu�sun,iyi ki vars�n Simiciiim.
T�m sevdiklerile upuzun,sa�l�kl�,ne�e ve a�k dolu y�llar ge�irmeni diler yanaklar�ndan mucks mucks �perim �ekerim:)

4:24 ÖS  
Blogger osquée said...

mutlu y�llar!!

5:31 ÖS  
Blogger bething* said...

wish you many happy years Simi :D
kissess

6:04 ÖS  
Anonymous Adsız said...

mutlu y�llar...hep b�yle ne�eli, �irincik kal:)

7:57 ÖS  
Blogger dinemiz said...

`�.��.����`��._.�Mutlu Seneler SiMiolE`�.��.����`��._.�

8:24 ÖS  
Anonymous Adsız said...

ne guzel birgun: gunu gunesli, gecesi sim li bu Paris in Simi isildatmakta icimizi ve yeryuzunu ,ne guzel:)
gun gorkem

8:47 ÖS  
Blogger deryik said...

Nice ya�lara, her �ey g�nl�nce olsun simi-- bunu en i�ten diledi�im ve en tan��mad���m insans�n, blog b�yle bi �i san�

9:02 ÖS  
Blogger Sera said...

mutlu y�llar dilerim. blogun takip ettiklerimden :}

9:48 ÖS  
Blogger Aslicin said...

Nice y�llara.(Blogger olarak da )

10:01 ÖS  
Blogger Aslicin said...

Bu yorum bir blog yöneticisi tarafından silindi.

10:01 ÖS  
Blogger hayal said...

AAAA mutlu y�llar tamam m�

10:04 ÖS  
Anonymous Adsız said...

tanisiklik yok arada sessiz gelip okuyanlardanim;)arada diyorum aslinda bayagi bi alismisim..iyi ki dogdun iyi ki varsin;)mutlu yillarrr!!!

10:57 ÖS  
Blogger aqua said...

DOGUM GUNUN KUTLU OLSUUUNNNN! :)

11:48 ÖS  
Blogger f.f. said...

Her yaz�n� okudu�umda bir bak�yorum 10-15 ki�i yorum yazm�� ve kesin birileri de benim yazaca��m �eyleri yazm�� o y�zden yazmadan ge�iyorum..
�imdi de ayn�s� olmu�. Ben mutlu y�llar diycektim mesela(olduk�a yarat�c�?) ama ge� kalm���m yine..
:) Olsun yine de: "Mutlu y�llar simi.."

12:11 ÖÖ  
Blogger 0532vegerisi said...

mulu y�llar....

8:16 ÖÖ  
Blogger Burcuk said...

iyi ki dogdunnnnnnnnnnn:)))) bir cilekli tart yenir bunun uzerine, st michel'in ordaki pastanelerden:))) (insallah atmiyorumdur mekan ismini, st michel miydi cidden?) :)(neyse ama eminim var oyle bir yer pariste cilekli tartlariyla unlu:))

12:50 ÖS  
Blogger Ayse said...

�yiki dogdun Simi! Seni asl�nda tan�mamama ra�men sen art�k hayat�m�n gundelik bi parcas� oldun. Arkadas�mm�ss�n g�b� hissediyorum! Yeni ya��n sana kocamann mutluluklar getirsinnn!

1:27 ÖS  
Blogger damn said...

hepi b�rtdey simi :)

2:57 ÖS  
Blogger "aLiKaYHaN" said...

Her y�l ayn� g�nde bol g�l�mseli, hatta abartal�m kahkahal� g�nlere do�man dile�iyle...

3:38 ÖS  
Blogger goku said...

nice mutlu senelere..y�z�n�zdeki g�l�mseme hi� eksik olmas�n.amin

12:47 ÖÖ  
Anonymous Hande said...

Has heppi bortdey tuuuuuuu yuuuuuuuuuuu. Nice senelere

8:37 ÖÖ  
Blogger starbug said...

doom g�n�n coooook kutlu olsun simicimmmmmmmm...

12:36 ÖS  
Blogger Mr_Turkish_Delight said...

gec olsun da ,g�c olmasin.
Iyki dogdun Simioleeee,
Iyki dogdun Simioleeee,
.
.

Umarim g�nl�nce kutlamissindir sevdiklerine.
Paraya kiyip havayi fisek g�sterisede yapmissin,cok takdir ettim :-)

slmlar
Mr TD

6:16 ÖS  
Anonymous emo said...

mutlu y�llar simicimm! biraz ge� kald�m ama haftasonu yo�unlu�u malum:)

8:24 ÖS  
Blogger simiole paris carnet said...

Butun yorumlar ve gonderdiginiz butun mailler icin, sadece "tesekkur ederim" demek ne kadar az kaliyor, farkindayim.

Iyiki varsin demissiniz, hepinizi cok opuyorum: Siz de iyiki varsiniz.

10:20 ÖS  
Blogger neval said...

ay ge� kald�m biraz. iyiki do�dun simi.

12:35 ÖÖ  
Blogger Ayça said...

aaaaa!! anca baktim!
iyi ki dogdun!

1:47 ÖÖ  
Anonymous Adsız said...

happy birthday to youuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu -joe-

10:12 ÖÖ  
Blogger simiole paris carnet said...

sevgilime dedim ki, keske hic bitmese dogumgunum.
Bir hafta kutlariz biz de, dedi.

Butun hafta dogumgunum demek ki, kimse gec kalmadi. Tekrar tekrar tesekkur ederim.

10:13 ÖÖ  
Blogger  said...

iyi ki do�mu�un be simi. yeni ya��n kutlu olsun.

3:28 ÖS  
Anonymous Julie said...

Bon, � priori je ne suis pas la seule � vouloir cette page en fran�ais. courage petite Simiole, met � profit tes longues heures d'attente !!! ;-)
Dans tous les cas, un tr�s bon anniversaire... j'attend de te voir dans ton nouveau jean pour enfin me dire qu'il faut que je commence un r�gime ;-)

4:44 ÖS  
Blogger simiole paris carnet said...

julie,

dans une demi-heure je vais descendre te chercher un chocolat viennois / me chercher un muffin aux cerises.

Qui parle des skinny jeans, mais on s'en fout ! On a besoin de l'energie pour supporter...

..le monde de travail ;)

5:05 ÖS  
Blogger indis l. said...

ben ger�ekten de ge� kalm���m:)
ama "iyi ki do�dun!" her zaman denilebilir bence..
�Y� K� DO�DUN! �Y� K� YAZDIN!

6:48 ÖS  
Anonymous julie said...

tu as bien raison.... mais il est ou mon chocolat viennois ? finalement, je te suivrai plutot pour un muffin aux cerises...

... tout � l'heure ?

3:33 ÖS  
Anonymous sinan said...

do�um g�n�n kutlu olsun, nice y�llara.

12:22 ÖÖ  
Anonymous Adsız said...

can�m kusura bakma e�imin rahats�zl�g� neden�yle h�cb�rseyle �lg�lenemed�m.dogum gununu yen� gordum. �p�yorum mutluuuuuuuuuuuuuuu ya�a:)
TAR�IN

8:58 ÖÖ  
Anonymous Adsız said...

yine benzer birsey daha...
ikizler burcusun demek sen de...

Mutlu Yillar Simi! Guzel bir yil olsun bu yasin!
Hamburgdan B.

11:43 ÖÖ  
Anonymous Adsız said...

Cool blog, interesting information... Keep it UP » »

3:00 ÖS  
Anonymous Adsız said...

Very cool design! Useful information. Go on! video editing schools

3:51 ÖÖ  
Anonymous Adsız said...

suction lipectomy intervention can avail grave the prone to cellulite if itruns in her rakehell.

The hypodermic-dermis is the level areas of your body that receive cellulite, to wit your back end hips and thighs.
For Best results, buy novel of unregenerate fat cells that get cornered
betwixt the inside layers of conjunctive Tissue paper, causing
pockets of toxic fat to shape but underneath
the top layer of peel. In this suit, troppi carboidrati
e grassi, alcoolici.

Review my web site; cellulite wrap

4:07 ÖÖ  

Yorum Gönder

<< Home

Google