sim


<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9306111\x26blogName\x3dSimiole+Paris+Carnet.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://simiole.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://simiole.blogspot.com/\x26vt\x3d6726915431753523835', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> <!-- --><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><form id="b-search" action="http://www.google.com/search"> <div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /> </a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /> </a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="q" /><input type="hidden" name="ie" value="ISO-8859-9" /> <input type="hidden" name="sitesearch" value="simiole.blogspot.com" /> <input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_search.gif" alt="Search" value="Search" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google" /> <a href="_javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div> function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + e scape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} --></script><div id="space-for-ie"> </div>

24 Haziran 2006

Birinci hafta ozeti

Ucagi ininceye kadar karnimda bir stres topuyla bekledim alanda, indi ve gulumsedi, gulumsedim ve yokoldu top. Sonra eve geldik, "aa ne sirin yastik", "ne sirin eviniz", "aaa ne minik mutfak", "bak O. benim yuzumden gitmedi degil mi ?", "hayir mami daha rahat finallerine calissin diye gitti", "tamam o zaman".
O gunden beri Paris'te merakli turistleriz, kikirdayan cocukluk arkadaslariyiz, "sen ne kadar buyudun", "sen ne kadar genclestin"iz.
Ben uyumadan O.'na attigim mesajim "seni cok ozledim, ruyanda beni gor", O. bir telefon konusmasi " okuldan cikinca ugrayacagim bes dakika da olsa sana sarilmam lazim". Mami'ye gelince "aa canim sana bu ayakkabiyi da alalim mi, bana oyle bakma kiyamam o elbiseyi de aliriz tamam, canta da cok hos peki".
Ve bir de kadin kadina uzuuuun cok uzuuun konusmalar. "Mutlu gordum seni". Evet cok mutluyum mami. "Cok asiksin degil mi?". (Yere bakip gulumseme, bu anneler de pat diye soyluyor herseyi.)

Bir de cok surpriz, cok heyecanli, cok inanilmaz, cok sahane bir gelisme var ki, onu sonra anlatacagim. Simdi mami'ye kahve yapmam lazim.

ps. toshi'nin kapagini acmaya vakit bulamamistim, bir alttaki yorumlar cok duygulandirdi beni, onun icin yazdim. Yoksa amacim bu hafta bir gun zaman yaratip uzun uzun anlatmak herseyi. Fotograflarim simdiden birikti.

27 Comments:

Blogger sothyz said...

anneler ne tatli, hem de hep kinder gibiler.

1:51 ÖÖ  
Anonymous O. said...

simiole hanim sayfanizi paris in banliyosunden dikkatle takip ediyorum. Size hayran oldum. Bulusmamiz mumkun mu :) belki merak eden olur diye soyliyim ben de iyiyim

3:41 ÖÖ  
Blogger aqua said...

:))

12:16 ÖS  
Blogger Burcuk said...

:)))) simiolecim, zaten mutlu uyanmistim bugun, sayfani gordum daha da mutlu oldummm:) endiselerin yersiz cikmasi super bir durum, anneyle gecen zamanlar, o.yla her seyin yolunda gitmesi daha da super bir durum:)

herkesin super oldugunacok sevindim ben de:) operim pek cok, mutlu haftasonlarii:)

2:06 ÖS  
Blogger Ayse said...

Ama Simi boyle haftada bir olmaz! Bencillik dersen de! :)

10:07 ÖS  
Blogger damn said...

O.'nun yorumu ve annenin pat diye sormas� yeterince g�l�msetti beni.
Sen de hep g�l�mse herkes g�l�msesin s�per s�per :9

10:26 ÖS  
Anonymous zeya said...

Endi�eler gitmi�
yerini keyifli g�nler alm��
herkes hayat�ndan memnun
ne g�zel
Keyfiniz daim olsun :)

11:32 ÖS  
Blogger irm_cik said...

�nan merakla bekliyordum geli�meleri Simi.Senin ad�na �ok sevindim.Anneler b�yle d���nd�klerini pat diye s�ylerler:)Ama sen mutluysan o daha da mutlu olur.Mutlulu�unuz daim olsun:)

11:51 ÖS  
Blogger su. said...

�ok sevindim, b�yle arada bir hasret kalmak g�zel �ey.
s�rprizi de acayip merak ettim �imdi, e i� mi sen b�yle s�yle sonra hemen ka�.
:)

9:41 ÖÖ  
Blogger huysuz ve tatlı said...

ne �ekersiniz mami, sen ve O. :)

9:12 ÖÖ  
Anonymous Adsız said...

Geli�meleri �ok merak ediyordum Simicim. G�zel haberlerini ald���ma sevindim. Anne-k�z olmak ne keyifli bazen de�il mi?

9:12 ÖÖ  
Blogger starbug said...

ger�ekten �ok �ansl�s�n ve bunun de�erini bilio olman v b�le g�zel yaz�lar yazman beni s�k�c� g�n�mde g�l�msetip i�imi pozitif yap�o..
�p�c�kler & mamiye benden selam, tan�masa da :)

1:12 ÖS  
Anonymous Adsız said...

http://framboise78.free.fr/Paris.htm

parisi ya�ayan biri olarak s�radan gelecek belki ama olsun payla��m payla��md�r....comment 13

2:24 ÖS  
Anonymous mintmarmelade said...

Seni ilk kez okudum, inan�lmaz bir anlat�m�n var, e�lenceli ve �ok ak�c�. Bir de insanda yaln�z de�ilim hissi uyand�r�yorsun.:)

4:35 ÖS  
Blogger Cerise said...

simiii s�rprizi merak ettik :)

8:54 ÖS  
Anonymous idilik said...

ben biliyorum suprizi hehehehe kiz arkadasim senin icin cok mutlu oldum :)))))))suspens

12:35 ÖÖ  
Blogger "aLiKaYHaN" said...

Mami m�temadiyen kahve i�miyorsa biz de s�rprizi ��rensek ha? :)

1:11 ÖÖ  
Anonymous Adsız said...

annemi �sledimmm bennnn

2:39 ÖS  
Anonymous sinan said...

anne gibisi yoktur ve ge�en zaman�n de�eri bilinmeli. fazla da ayr� kalmay�n arada yaz�n simi.

6:38 ÖÖ  
Blogger uzay said...

siiimmmiiiii ikinci hafta ne alemde:) hersey s�per dimii?

9:24 ÖÖ  
Blogger osquée said...

he ya :)

10:29 ÖS  
Blogger dinemiz said...

simii pabucu yar�m ��k d��ar�ya onayaaal�

10:06 ÖS  
Blogger titolo said...

Her g�n a� kapat b�kt�m art�k can�m. Yaz bir �eyler merak ediyoruz heralde.

9:04 ÖÖ  
Anonymous http://www.foreverlilya.com said...

hadi art�k nerelerdesin yaw. Yaz art�

1:29 ÖS  
Blogger deryik said...

isyanlarday�

12:34 ÖS  
Blogger blacklebron said...

�ok ho� ama s�rprizi merak etmemek zor (:

3:50 ÖS  
Blogger Aslicin said...

Yukar�ya yorum yazamad�m bir t�rl� Simi. �imdiden tebrik etmek istedim. Ben tak�m elbiseli haline �ok g�lm�� bir ara niyeyse a�layacak gibi olmu�tum. E�lenceli olmas�na bak�n ve k�rm�z� ojeler neden olmas�

3:04 ÖS  

Yorum Gönder

<< Home

Google