sim


<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9306111\x26blogName\x3dSimiole+Paris+Carnet.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://simiole.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://simiole.blogspot.com/\x26vt\x3d6726915431753523835', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> <!-- --><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><form id="b-search" action="http://www.google.com/search"> <div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /> </a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /> </a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="q" /><input type="hidden" name="ie" value="ISO-8859-9" /> <input type="hidden" name="sitesearch" value="simiole.blogspot.com" /> <input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_search.gif" alt="Search" value="Search" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google" /> <a href="_javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div> function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + e scape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} --></script><div id="space-for-ie"> </div>

14 Haziran 2006

-Cok mektup yazarim, kimse okumaz. Uzun uzun el yazisiyla anlatirim hayatimi ama "Sevgili ...." oku-yamaz cunku gonder-emem.
Bir de kart koleksiyonum var benim. Her yerden kart alirim. Hemen birine birkac cumle yazarim, yildizlar da koyarim sag alt koseye, imzalarim, sen de bana yaz, derim. Yilbasi hediyemin pembe kutusuna koyarim sonra. Mektuplar ve kartlar o kutuda durur -bazen yillar boyunca. Ne yapacagimi bilemem, bir hafta gecti zaten, gonderemem, cope atamam, "ee yine de gonder" derler, tamam derim, yine de gonderemem.

Eski bir postane gibiyim sanki. Yuruyen bir "20 sene sonra bu kisiye gonderilsin mektubum" konseptiyim. 20 sene sonra ne olur, bilemem.

16 Comments:

Blogger Burak said...

Ayni konsepti kendim de uygularim. Lakin, aylar sonra, hatta yillar sonra da olsa, buyuk bir kismini 'sevgili'lere ulastiririm. Mektubun, kartpostalin ya da gondermek istedigin diger seylerin, kendi sahip olduklarinin disinda da bir anlamlari var. Zamandan, arada degisen seylerden bagimsiz bir anlam bu. Budur zaten, elle yazilmis bir mektubu yuzyillarca okunabilir kilan...

9:00 ÖS  
Blogger ercan kanka said...

�ok k�sa yazar�m, herkes okur. K�sa k�sa el yaz�s�yla anlat�r�m hayat�m� ama kankam okuyamaz. ��nk� g�nderemem.
Bir de pe�ete koleksiyonum var benim. Her yerden pe�ete al�r�m. Hemen birine birka� c�mle yazar�m, y�ld�zlar da koyar�m sol alt k��eye, imzalar�m, sen de bana �iz, derim. Do�umg�n� hediyemin mavi kutusuna koyar�m sonra. Mektuplar ve pe�eteler o kutuda durur -bazen as�rlar boyunca. Ne yapaca��m� bilemem, �� hafta ge�ti zaten, g�nderemem, ��pe atar�m, "ee yine de g�nder" derler, ok kankalar derim, yine de g�nderemem.

9:27 ÖS  
Blogger Nes london-ist said...

"Eski bir postane gibiyim sanki. Yuruyen bir "20 sene sonra bu kisiye gonderilsin mektubum" konseptiyim." Oyle guzel yazmissin ki bunu, kalbime dokundu,zaten kalp pek bi dokunmatik bugunlerde ya neyse.Galiba yollamali o kartlari,cantana koyuver postaya ativer simicim,sahibini bulsun onlar,cok sevdigin kartlardan da iki tane aliver, biri sana biri ona..

10:39 ÖS  
Blogger pia said...

Bu yorum bir blog yöneticisi tarafından silindi.

10:45 ÖS  
Anonymous zeynep said...

gondersene o mektuplari kirmizi simi....eminim mutlu olacak mektuplari alanlar..her ne kadar uzerinden cok kocaman zaman gecmis olsa bile.....

10:50 ÖS  
Blogger su. said...

�ok g�zeldir �yle yaz�lan mektuplar, uzun zaman ge�ip ko�ullar de�i�tik�e okumas� �ok g�ld�rebiliyor insan�.

:)

11:24 ÖS  
Blogger rahel said...

Yaz�p da bir t�rl� g�nder-e-medi�im mektuplar�, asl�nda "sevgili"lere de�il, kendime yazd���m� farkederim. Mutlu olurum sonra. Deli miyim? :)

9:57 ÖÖ  
Blogger "aLiKaYHaN" said...

Bence �ok g�zel bir i�, insan g�nderecek birileri bulsa bile yine de birer kopya kendisi i�in saklamal�, okumal�, ge�mi�ine g�l�msemeli...

11:06 ÖÖ  
Blogger starbug said...

ya ben de aynen g�ndermiorm, 1-2 hafta beklio at�orm, art�k�n g�nderilmas die.. ben de sakliim bari, 3-5 y�l soora bile ne komik olur onlar� a��p okumak, bi de ben okulda s�ralar aras� yaz��malar�m�, a�k mektuplar�n�(bana gelen tbi ki), onun bunun verdii abidik gubidik �eeleri sakl�orm bi kutuda, bi ara baksam ya, n durumdalar acaba -)
p.s: buarada sen "daily simi"yi unuttun iicene, ha?

11:08 ÖÖ  
Anonymous caresiz said...

yaz yaz bir suru sey sevgiliye dair. sonra da sakla. sonra o sevgi sonsun bitsin ve yeni bir sevgili doldursun hayatini. iste o anda kurtul gitsin o yazdiklarindan. gecmisime gulumseyecegim diye sakladiklarin korkunc bir kalp agrisina neden olabilir cunku. sadece kendin icin de degil. birak gitsinler ve eski sevgili de huzura kavussun boylece. (caresizlik boyle bir sey iste)

12:55 ÖS  
Blogger EbruG said...

ben 6-7 ya�lar�ndayken ve evimize hen�z telefon ba�lanmam��ken ve ananem iki sokak �tede otururken, annem ananeme mektup yazar cebime koyard�.ben de posta g�vercini olarak gider orda mektubu ananeye okurdum.

5:16 ÖS  
Blogger Ayça said...

aaaaaaaaaa postsecret olmuj burasi :)
ne guzel :)

10:17 ÖS  
Blogger ycurl said...

Mektup yola cikmazsa mektup olarak adlandirilmali mi? :)

11:08 ÖS  
Blogger Aslicin said...

Onu bilmeme ama elindeki kart �ok ho�.

4:29 ÖS  
Anonymous Lili said...

No news from u Simi.... hope you're ok !! See u soon

12:18 ÖÖ  
Anonymous Adsız said...

This is very interesting site... wbr zocor bmw service guadalajara black men white pussy Retractable awnings pa last minute praga Breakdown+car+cover+france+in gastroenterologist botox study Honeymoon all-inclusive packages Air travel with toddler brazil Pictures ofnaked black girls Wall mount exposed shower faucet bahamas grand inclusive vacation Mitsubishi gto africa expatriate multi trip insureance Site www directinfos com car alarm moss circuit breaker panel diagram Big breasted latino girls getting fucked Fitzgeralds+loose slots

10:24 ÖS  

Yorum Gönder

<< Home

Google