sim


<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9306111\x26blogName\x3dSimiole+Paris+Carnet.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://simiole.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://simiole.blogspot.com/\x26vt\x3d-4110281212656109102', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> <!-- --><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><form id="b-search" action="http://www.google.com/search"> <div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /> </a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /> </a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="q" /><input type="hidden" name="ie" value="ISO-8859-9" /> <input type="hidden" name="sitesearch" value="simiole.blogspot.com" /> <input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_search.gif" alt="Search" value="Search" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google" /> <a href="_javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div> function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + e scape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} --></script><div id="space-for-ie"> </div>

20 Ağustos 2006

....Bugunlerde yasli kadinlar gibiyim biraz. Simdiden eski-mis yaz fotograflarina bakip duruyorum. Saclarimi boyattim, onu anlatacaktim, anlatamiyorum.

Biraz babamin kucagina yaslanip adaya gitmeyi ozledim, o gun vapura binmistik, dalgalara bakarken bana demisti ki "sen artik buyudun", ben de demek istemistim ki, "hayir o kadar buyumedim uzulme", zamani durdurmayi dilemistim, bu kadar yeterdi sonucta, ne benim daha fazla buyumeme ne de onun yaslanmasina gerek yoktu o anda.

Biraz mami'yle gulmustuk yanimizda opusen o cok sisman kadin ve erkege, "ama ask guzel yine de", "gulme beni de...", "mami adam kesin karisini aldatiyor" "nereden anladin", "tecrube", "sen daha kucuksun (..) ama evet, galiba aldatiyor".

15 Comments:

Anonymous sinan said...

�lk cevap yazan olmak g�zel, ayaklar, ayakkab�lar derken foto'nun birine t�klay�p flick olay�n� da ��rendim.

1:57 ÖÖ  
Blogger Pru said...

Simi,o ayakkab�lar beni benden al�yor �ekerim.Nereden bulursun bu kadar g�zelini?
B�y�mek,b�yd���n� fark etmek ac�t�r insan�,ben memnun de�ilim b�y�m�� olmaktan.

8:36 ÖÖ  
Anonymous MaNYaK said...

Neden mamiler her daim her�eyi ve genelde en iyisini biliyorlar/bilebiliyorlar nanlayam�yorum...

2:39 ÖS  
Blogger dinemiz said...

ya�l� kad�n ol ama �nce sol y�z�k parma��nda g�ne� yan��� izi olsun, sen de anne ol, boynuna sar�l� bi minik el izi olun sonra, ya�lanal�m olsun vars�n, hayattan keyif alarak ya�lanal�m ama . sevgilinle y�z�kleri takarken duydu�un heyecan en az� olsun yasayaca��n heycanlar�n...sevgiler

11:17 ÖS  
Blogger FakePlasticGirl said...

simicim, thai yemekleri mideme oturup ates kusturdu.
ayakkabilar sahane, benim evdeki tablolara benziyor=)
2 hafta icinde gorusuyoruz, telefonlara cikmayan vapurdaki teyze olsun!

11:28 ÖS  
Blogger ycurl said...

Simicim,
ben kutlamak icin gec kalanlardanim. Ne guzel anlatmissin asagida sozlenisini. Ikinize de mutluluklar dilerim. Hep merak etmisimdir neden babalar buruk olur kizlarini verirlerken diye. Ozellikle yaslandikca sana sarilislari bile degisiyor. Sen 40ina gelsen bile eminim onlarin kucucuk kizlari olarak kalacaksin. Mesela bizimkiler benim hala buyumus oldugumu kabullenemediler :))

9:01 ÖÖ  
Blogger alttire said...

...ve sonra firefox>simiole a��l�p son yaz� okundu�unda D�ja Vu'mtrak bi duygu viicuut buluyor odamda. Yani'si bundan hat�r� say�l�r bir zaman �nce hatta simi'nin herkes i�in "Simiole Paris Carnet" oldu�u zamanlarda Aral�k 2004'te sakl� olan bir yaz�s�n� buluyorum "Simi'den Ge�mi�" b�l�m�nde. 15 sat�r ve 0 Comment muhteviyatl� o yaz�da, tutarl�l���na gurban oldu�um simiole ��yle buyurmaktad�r:

"...kirmizi ojelerim hic bozulmasin istiyorum. bakimli gorunmek icin...
...annemle konusmak istiyorum. neden hep hakli oldugunu sormak icin...
...saclarim uzasin istiyorum. yine kesmek icin. daha cok topuklu ayakkabi istiyorum. buyumek kocaman olmak icin..."

simi'denince akl�ma topuklu ayakkab�lardan ve k�rm�z� ojeden daha fazlas� gelecek bundan sonra da tabi ki... s�zlendi�i g�n� de unutmayaca��z ama ben her allah�n g�n� ilgi alan� de�i�tirip her �oku bilme derdine d��en �stelik bunu satacak bir Ferrarisi olmad��� halde yapan blog ��pl��� insanlar�ndan ayr� bir yerde tutuyorum simi'yi ve di�er birka� ki�iyi.
tekrar mutluluklar.

1:00 ÖS  
Blogger duudan said...

�evremde ya�lanan herkes, ya�lanmaktan �ikayet ediyor.
ama ayn� zamanda �evremde ya�lanan herkes, tecr�belerinden s�z edip duruyor. �o�u tecr�belerinden gayet memnun bir y�z haliyle ��k�yor kar��ma.

pek fazla tecr�bem yok, daha 19 ya��mday�m.
ama g�zlemlerimden kazand���m tecr�beler, ya�lanmak istemedi�imi, hi� istemedi�imi ortaya koyuyor.

eninde sonunda olacak bir �ey ger�i bu. nihayetinde realist olmak laz�m.
konu sapt� bu arada.
aldatmak, tecr�be, ya�..
insan gibi insan olmak laz�

1:30 ÖÖ  
Blogger simiole paris carnet said...

sinan,
tebrikler, en kisa zamanda bakacagim senin fotograflarina.

poncik,
canim kardesim, 36 giyiyorum, uyarsa hemen gonderebilirim.

manyak,
anneler hep hakli tamam ama goruyorum ki bazen de cocuklar atiyor oku ve tam 12' den tutuyor oyle degil mi?

dinemiz,
kadinlardaki biyolojik saat ne tuhaf, tik tik islerken bir gun bir bakiyosun yanindaki kadinin cocuguna ve icinden onu opmek yemek geliyor. Neyse daha zaman var yine de, soyledigin butun guzel seyler icin cok tesekkur ederim.

FPG,
Res�'yi hazirladik, Iki hafta sonra bulusup Hirvatistan anilarini dinlemek icin sabirsizlaniyoruz. Ben telefonumu actim, surekli kontroldeyim, bekliyorum :))

ycurl,
canim benim. Evet oyleler, tam dedigin gibi. Demek daha uzuuun yillar da oyle kalmaya devam edecekler. Seni cok opuyorum.

alttire,
ben de senin yorumunu ayri bir kenarda tutuyorum, arada bir acip duygulanmak icin, gulumsemek, anlasildigima mutlu olmak icin. Sana tesekkur etmek az.

duudan,
zaman cok goreceli, simdilik 19'unun keyfini cikar -yoksa ben de yaslandim da tavsiye mi vermeye basladim-. Amaaannn tanriiimm.

1:44 ÖÖ  
Blogger Aslicin said...

Simi, ne yaz�k ki o zaman bir t�rl� durmuyor, hatta giderek h�zlan�yor.

Bu arada 17 Eyl�l den itibaren bir hafta Paris'teyim, ne yaz�k ki �ehir d���nda bir otelde kal�yoruz, yine de bir �ey istersen haber ver ;)

10:55 ÖÖ  
Blogger simiole paris carnet said...

Asli,
binlerce kez tesekkur ben de yeni geldim ya Istanbul'dan su an istedigim bisey yok :), insallah sen geldiginde hava suanki gibi yagmurlu olmaz ve cok eglenirsiniz.

4:06 ÖS  
Anonymous Adsız said...

buy tramadol online buy tramadol lowest price - cheap tramadol cod

3:49 ÖÖ  
Anonymous Adsız said...

buy phentermine phentermine grinding teeth - buy phentermine online cheapest

7:37 ÖÖ  
Anonymous Adsız said...

cheap phentermine online buy phentermine stores - phentermine online doctor

12:13 ÖÖ  
Anonymous Adsız said...

buy phentermine online no prescription phentermine no longer working - phentermine success rate

4:29 ÖÖ  

Yorum Gönder

<< Home

Google