sim


<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9306111\x26blogName\x3dSimiole+Paris+Carnet.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://simiole.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://simiole.blogspot.com/\x26vt\x3d6726915431753523835', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> <!-- --><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><form id="b-search" action="http://www.google.com/search"> <div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /> </a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /> </a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="q" /><input type="hidden" name="ie" value="ISO-8859-9" /> <input type="hidden" name="sitesearch" value="simiole.blogspot.com" /> <input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_search.gif" alt="Search" value="Search" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google" /> <a href="_javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div> function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + e scape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} --></script><div id="space-for-ie"> </div>

03 Ağustos 2006

mini-ozlem-notu

Hayirr yazmayi birakmadim ben. Sadece Istanbul soz heyecanina minik bir Kibris balayi ve kucuk bir Cesme tatili eklendi. Bu internet kafeden ayrintilari yazamiyorum, ama ayin 15'inde normal hayatima donmus olacagim, iste o gece hepinizi soz maceramizin fotograflarina ve komik detaylarina bekliyorum.

ps. Evet iyice bronzlastim, sag elimin yuzuk parmagindaki bu ize ben bayildimmm.

17 Comments:

Blogger YesilErik said...

Tebrikler canim. Iyi tatiller, bekliyoruz, sag salim donun.

8:28 ÖS  
Anonymous Adsız said...

Iyi tatiller ve de tebrikler tekrar...Sabirsizlikla bekliyoruz donmeni !

9:29 ÖS  
Blogger Berceste said...

aaaa ama yorumu yazdim kimligimi gostermedi blogger, heyecanin bana mi gecti ne :)
Sevgiler
Dilek

9:30 ÖS  
Blogger Mr_Turkish_Delight said...

ben de kaciyorum artik buralardan,bu sene yetti gari,yeni maceralari bekliyoruz hanimefendi, abiye h�rmetler :)

TD

9:54 ÖS  
Blogger KUGUU said...

tebrikler simiole

o yanik yuzuk izli parmak fotosunu bekliyoruzzzz:)))

10:24 ÖS  
Blogger Burcuk said...

Simicim cok mutlu oldum:))) tebriklerrrrrrr:))) heycanin uzerine tatil super olmus, biz de heycanla bekliyoruz canim yazilarini:)

11:30 ÖS  
Blogger FakePlasticGirl said...

oleee ole ole olaaaaa!!!
ben sana kustum ama gelince barisiriz, nisan heyecanina bagliyorum=)

3:09 ÖÖ  
Blogger E.L.I.F said...

Hergun tikla tikla ses seda yok ben de diyordum nerde bu kiz...Tebrik ediyorum, Allah tamamina erdirsin:) Ayrintilari bekliyoruz artik hepimiz...:)

4:23 ÖÖ  
Blogger derin iz said...

izin hi� silinmesin :)(:

10:23 ÖÖ  
Blogger Aslicin said...

Harika. �yi tatiller :)

10:58 ÖÖ  
Blogger aqua said...

umar�m mutlu olursunuz.biz de balay�na K�br�sa gitmi�tik :)

9:38 ÖÖ  
Anonymous sinan said...

Biz hayat� payla�maya bay�l�r�z, bir araya gelince hep beraber Cola Turka i�eriz.
Tatil devam ediyor, iyi e�lenceler.

Ayn� anda co�ar�z ayn� anda susar�

5:07 ÖÖ  
Anonymous Adsız said...

Tebrikler renkli kiz, ikinize de...
Bu arada biz gene Paris e donmek zorundayiz.. Artik sabah aksam Evian Brumisateurlerle dolasacagiz sanirim.
Keski Turkiye de olsak su an...
B.

11:28 ÖS  
Blogger titolo said...

Tamam biliyorum bunu s�ylemek bencilce ama "gel art��kk" yaz�lar yaz yine buraya. Ba��ml�l�k bu olsa gerek.
Bu arada mutululu�unuz daim olsun. Hep bir arada mutlu, huzurlu ve en �nemlisi birbirinizi eskitmeden ya�ayaca��n�z �irin mi �irin bir hayat�n�z olsun.
Sevgiler.

7:58 ÖÖ  
Anonymous Adsız said...

Bloguna ugramayali uzun zaman olmustu, guzel haberi okuyunca cok mutlu oldum. Kocaman tebrikler...

6:56 ÖS  
Blogger dinemiz said...

iz iyice belli olmu�tur art�k, minik ince bi beyazl�k :) aman denize d���p kaybolmas�n, ben bikinimin kenar�na ba�lad�yd�m alyanslar�m�z� ��kk�d� ��kk�d� sallan�nca ho�uma gidiyodu :)

9:14 ÖS  
Anonymous Adsız said...

Ama ay�n 15'i bitiyor!

11:17 ÖS  

Yorum Gönder

<< Home

Google