sim


<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9306111\x26blogName\x3dSimiole+Paris+Carnet.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://simiole.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://simiole.blogspot.com/\x26vt\x3d-4110281212656109102', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> <!-- --><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><form id="b-search" action="http://www.google.com/search"> <div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /> </a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /> </a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="q" /><input type="hidden" name="ie" value="ISO-8859-9" /> <input type="hidden" name="sitesearch" value="simiole.blogspot.com" /> <input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_search.gif" alt="Search" value="Search" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google" /> <a href="_javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div> function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + e scape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} --></script><div id="space-for-ie"> </div>

12 Eylül 2006

acik davetiyeAklima muthis bir fikir geldi. Bunu mutlaka yapmam lazim dedim -icimden. O an her kadin icin ozel bir an sonucta, uzerinde konusmamiz gerek dedim -disimdan.

Bundan sonra haftanin bir gunu sayfamda "buy me pleaase" isimli bir bolum olacak. Neden mi bahsediyorum? Once soru size: Bir kadinin kalbini gum gum attiran dort duvar neresidir ? Tabii ki soyunma kabini. Evet, cilginlikta sinir tanimiyorum, artik haftanin bir gunu sizi de girdigim soyunma kabinine sokacagim !

Nereden cikti? diyenlere: Soyunma kabini illuzyonlarla, hayallerle, hayalkirikliklariyla, sorgulamalarla, kararlarla, vazgecislerle doludur aslinda. O kabine beraber girilen her kiyafet -yeni bir kadin olmanin vaadinde bulunur insana: Bak der, beni alirsan daha guzel, daha zayif, daha uzun, daha zarif olacaksin belki de. Ne kadar begendin beni, soz sana cok yakisacagim. Sevgilin hayran kalacak, yolda donup donup bakacaklar sana. Sadece bir kere dene beni, (pahali olsam da) ne kaybedersin? Bak burasi soyunma kabini, nasil olsa sadece ikimize ozel burasi, soz baska kimse gormeyecek yaptiklarimizi.

Ama ben gosterecegim iste, yaptiklarimizi. Diyecegim ki, bu etek cok muhtesemdi, bakin nasil patatese cevirdi beni. Bu elbise diyecegim, cok pahali, ama nasil inanilmaz durmamis mi? Bu pantalona ben su hayallerimi sigdirdim, ama kendim sigamiyorum, diye yakinacagim. Boylece hem bu sehirin insana giy -dediklerini, hem de onlari giydigimde hissettiklerimi gostermis olacagim.

Katilmak isteyenleri bir sonraki postun ilk "buy me pleaase" seansina bekliyorum. Konu cok gereksiz ve biz cok eglenecegiz, soz veriyorum.

ps. eger bu yeni concept'im tutarsa sponsorluk tekliflerine acik oldugumu simdiden belirtir, iyi gunler dilerim.
ps2. kendimi dusunuyorsam namerdim, hepsi sizin icin !

22 Comments:

Blogger jelatin said...

Ben zannederdim ki,
bir tek "ben" giydi�im her �eyin bir de foto�raf�n� �ekiyorum, (tabi ki soyunma kabininde) zannederdim.

Soyunma kabinlerinin ����� cidden bu i� i�in uygun oluyor bence. Her zaman �ok ba�ar�l� sonu�lar al�yorum.

Merak etti�im bir �ey var, bu birazc�k ki�isel:
Neden oradaki ma�azalardaki alarmlar�n i�inde iki kaps�l ve kaps�llerin i�inde renkli s�v� var? �alarken k�r�ls�n �antam�z� bat�rs�n diye mi? Akl�ma getirdi�im en mant�kl� cevap bu.

�imdiden te�ekk�rler.

10:43 ÖS  
Anonymous zeya said...

heyy harika bir fikir bu
Sipari� de alsan ke�ke
ilerde bu da olur belki
Sevgileeeer

10:51 ÖS  
Blogger matilda said...

ho� bi d���nce simi,g�zel foto�raflar bekliyorum merakla:)

11:08 ÖS  
Blogger Berceste said...

Sapka cikartiyorum ben :) Bloglar aleminin yaritici sirinesine !

12:37 ÖÖ  
Anonymous Sinan said...

Erkeklerin bu konuda yorum yapmamas� gerekir san�r�m.

Olay olur, T�rkiye bu kabini konu�ur.

2:30 ÖÖ  
Blogger deryik said...

ah ah kabin hayalleri, her yeni sezon ba��nda tazelenen... alk��lar�m sizinle simi han�m, sevin�le takipteyim :)

8:49 ÖÖ  
Blogger duudan said...

aynal� olanlar�n� tutmu�umdur hep o kabinlerin. giysinin �zerimde berbat durdu�unu d���nd���mde d��ar� ��kmama gerek kalmaz ne g�zel.

buy me please i izliyoruz. :)

10:33 ÖÖ  
Blogger yazbükey said...

harika .ne de olsa paristesin bir s�r� harika ma�aza var :)

1:33 ÖS  
Blogger Pru said...

hadi ama,�abuk Simiiiiiiii
ben merakla bekliyorum ,ayakkab� da dene,�perim :)

2:09 ÖS  
Blogger cadı said...

Bravo valla ne diyim, ger�ekten m�thi� bi fikir:)) Merakla bekliyoruzz!

3:09 ÖS  
Blogger damn said...

Simi, bir dergi gurup moda b�l�m�n� sana b�rakmal�

6:01 ÖS  
Anonymous Adsız said...

Tam senin gibi bi firlatmadan beklenebilecek bi davranis. Devat et. Nora Ephron'u bilirmisin bilmem, hani When Harry Met Sally'nin senaristi. "I feel bad about my neck" diye yeni bi kitap yazmis. Hatta onunla yeni kitabi hakkinda yapilmis soylesiyi su linkten dinleyebilirsin.

http://www.wamu.org/programs/dr/06/08/07.php

Delisin, melisin ama o henuz utu gerektirmeyen bedeninle bir sure daha eglen bakalim.

Yorumlarini bekliyorum. "Anonim" okuyucum dersen anlarim :)

2:29 ÖÖ  
Anonymous Adsız said...

Ha bi de senin gibi sinirlerimi oksayan bi baska sahis da ayse arman. Hani yatak odasinin en ince detaylarini teshir ediyor ya yazilarinda, sozde caktirmadan. Aslinda benim kavgam onunla ama senle devam ettiriyorum.

2:31 ÖÖ  
Anonymous Adsız said...

simicim madem �yle birde benden size bir kabin maceras�..bilmem hi� size oldu mu; fermuarl� ve pek te bol olmayan �sten giyilen bir ti��rt veya elbiseyi, fermuar�n� a�madan ya da yar�m a�arak, ya da fermuar� g�rmeden giydi�inizde onun tam ba��n�zdan ge�irirken i�inde s�k��man�z,kollar�n�za dolanmas�..ve kar��n�zda sadece iki se�ene�in olmas�..ya y�rt�lacak yada bo�ulacaks�n..hangisini se�erdin..biraz hayal edin kafas� ve kollar� k�yafetin i�inde..dakikalarca i�inden ��kmaya debellenen biri..tam acaba yard�m m� �a��rsam derken..ohh bee ��kt�!..inan�n o k�yafeti alm�� olmaktan daha b�y�k bir haz, o kabinden kurtulmak...hi� bir�ey olmam�� gibi kabinden ��k��.. :)

7:28 ÖÖ  
Anonymous Adsız said...

tam bekledi�im gibi bi b�l�m.. s�per olcak.. ewt kabindeyken resimlerini �eken arkada�lar bende sizdenim ama �k e�lenceli napay�m?? neyse simicim sab�rs�zl�kla bekliyorum.. cansu

11:59 ÖÖ  
Blogger caulerpa said...

tam anlam� ile dahiyane bir fikir ciddi s�yl�yorum harika �tesi olacak ve zevkle merakla bekliyorummm mujukksss

2:27 ÖS  
Blogger uzay said...

simi ve sonbahar modas�
simi ve moda
haydi simi haydiiii:))
bekletme biziii

6:43 ÖS  
Blogger blacklebron said...

bi arkada�: �aka m� diyo bu?
blacklebron: hay�r bence ii post (:

7:18 ÖS  
Blogger Nikoçara said...

S�p-per bi fikiiirr Simiciim!Ben de kat�l�yim miiiii??? Bu arada senin de �ok ayakkab�n var di mi? Ve sabahlar� aceleyle ��karken ayakkab�lar�n� bulam�yosun di mi?Y�z tane kutu a��p kapat�yosun her yeri da��t�yosun di mi? (Hay�r m�?�h���) Evetse s�per bi fikrim var, hem de tam sana g�re!Hem resim �ekmeyi seviyosun hem de ayakkab�lar� e heralde arad���n ayakkab�y� ��p diye bulmay� da seversin, o zaman sen de bi ayakkab� alb�m� yap benim gibi ve sen de blo�a koy! Ayr�nt�lar i�in bkz: yeni blo�um-bu arada blo�umun reklam�n� yapmak i�in yazmad�m kimse yanl�� anlamas�n cidden simiye �ok uygun diye d���nd�m...(N-light)

4:35 ÖS  
Anonymous Adsız said...

simicim sayfan� tesad�fen buldum ve hayat�n�n renklerine birde ayakkab�lar�na bay�ld�m..kesinlikle ��renmek istiyorum 17 ekim 2005teki yaz�ndaki ayakkab�lar�n markas�n� birde 3 may�s 2005teki yaz�ndaki ayakkab�lar�n�n markas�..acaip hosuma gitti.birde yeni fikrinin uygulamalar�n� sab�rs�zl�kla bekliyorum..umar�m sorular�ma yan�t verirsin..ayakkab� krizim tuttu cunku:)opuyorum cok..

12:48 ÖÖ  
Blogger simiole paris carnet said...

Yorumlara cevap yazmakta gec kaldigim icin uzgunum ama cok yogun gecti bu son gunler.

Hemen soru soranlara geciyorum, digerlerini de cok opuyorum :)

jelatin,
cevabini kendin vermissin, evet, kirmaya calisanlar -havuzda cis yapanlar gibi- gozuksun diye, icindeki sivinin rengiyle.

sinan,
yorum yapma hakkin var, hic merak etme :)

anonimus,
kabin macerani daha once deneyimlemis biri olaral cok guldum, bakalim basimiza daha neler gelebilir o kucucuk odada.

nikocara,
tam hayalimdeki sistemi yazmissin, bunu mutlaka yapacagim -zaman bulur bulmaz.

anonimus,
17 ekim'i istanbul sali pazarindan 10 milyona almistim :) 3 mayis'i paris'ten taneo adli bir magazadan. sevgiler

12:20 ÖS  
Anonymous *Julie* said...

Arf, j'ai juste compris le "buy me please" et au vu de la photo, j'ai peur.... aurait tu succombé à l'appel de H&M, cherchant frénétiquement dans les rayons les jolies choses qu'il faut tout d'un coup "absooooolument".
Tu me montrera tout cela !!!

en attendant, en voyant les photos de ton post suivant, tout te va drolement bien !!

7:44 ÖS  

Yorum Gönder

<< Home

Google