sim


<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9306111\x26blogName\x3dSimiole+Paris+Carnet.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://simiole.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://simiole.blogspot.com/\x26vt\x3d6726915431753523835', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> <!-- --><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><form id="b-search" action="http://www.google.com/search"> <div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /> </a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /> </a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="q" /><input type="hidden" name="ie" value="ISO-8859-9" /> <input type="hidden" name="sitesearch" value="simiole.blogspot.com" /> <input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_search.gif" alt="Search" value="Search" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google" /> <a href="_javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div> function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + e scape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} --></script><div id="space-for-ie"> </div>

01 Eylül 2006

organizeIsler bunlar. Duzenli bir kadin olmaya calisiyorum. Herseyi zamaninda yapayim, ama soyle boyle degil mukemmel yapayim, hatta son anda baslasam da hemencecik bitireyim istiyorum, ama olmuyor. Eylul'un ilk iki haftasi hayatimin geri kalanini belirleyecekmis gibi geliyor suan, ne komik, yillar sonra bu geceyi hatirlamayacagim bile ve ben bilimsel yazilar yazmak yerine felsefik sorgulamalar icine giriyorum.
Bu felsefik sorgulamalardan en onemlisi spesial ekimiz "cok cool'musunuz ?" testinden aldigim not. 30 uzerinden 5. Tamam belki balenciaga cantam yok, yagmur yagarken gunes gozlugu takmiyorum, st germain otelinin roof'unda naneli cay icmisligim yok ama...ne bileyim, ben de basamaklari ikiser ikiser cikarim, cok daginik topuz yaparim, gulerken kafami arkaya atarim, onbin tane topuklu ayakkabim var...Bu kadar da acimasiz olmayalim.

"dun soylemeyi unuttum, sen post-doktora da yap canim"

13 Comments:

Blogger Burcuk said...

Simi, su an halen daha bibliografi denen lanet amele islemleriyle ugrasiyorum:( durum icler acisi, neyse ki yarina teslim ediyorum ve kabus bitiyor, son 1 aydir kabus gibi oldu resmen:(

Neyse senin de az kalmis, umarim en kolay sekilde gecer, just keep swimming:)

Ben burdan destek olurum yeni kurbanlardan biri olarak:)))

3:14 ÖÖ  
Blogger ycurl said...

yap yap belki coollukla post-doktora arasindaki iliskiyi de cozmus oluruz. Lafim meclisten disari ben sana deneyimlerimi aktaririm. S1k disini azicik kalmis. Bilim de neymis? (soyleyene bakma sen)

7:28 ÖÖ  
Blogger Mr_Turkish_Delight said...

biz oturup bir coolness test� yazar�z,cevaplar�da not ederiz kenara :),en az 8-9 garanti ,10 �zerinden tabi,tam not almayal�m da �ak�lmas�n numara :)

slmlar
TD

12:28 ÖS  
Blogger yazbükey said...

onbin topuklu ayakkab�n�n olmas� yeter de artar bile :)

1:38 ÖS  
Blogger dinemiz said...

kabus g�nlerim hat�r�ma geldi; uykusuz kahve kokan geceler, sunum heyecan�, �eviri derdi, deney sonu�lar� ne durumda sorular�, ellerimdeki permanganat lekeleri vs. vs. sana kocamaaan bir "kolay gelsin, �abuk bitsin" yolluyorum sevgili simi

6:41 ÖS  
Blogger jelatin said...

�imdilik en b�y�k ve en �ncelikli hedefim master yapmak. Ve evet yurtd���nda. Avrupa zor olabilir -�zellikle Fransa, dil bilmiyorum malum- ama A.B.D mutlaka...

Ama �imdi korkmad�m de�il.
Ama istiyorum.

Ya ya...

8:16 ÖS  
Blogger Elsa said...

Bu yorum yazar tarafından silindi.

10:54 ÖS  
Blogger bitkisel said...

Duru�un yeter senin,bo�ver.

11:07 ÖS  
Anonymous Adsız said...

bu akademik hadiseler yalan dolan i�ler :) olsa da kumar gibi, ba�lad�n m� b�rakam�osun, ne diim Allah kolayl�k versin...

11:34 ÖS  
Blogger neval said...

ben de g�lerken kafam� arkaya at�yorum, �ok e�lenceli.

9:47 ÖS  
Blogger "aLiKaYHaN" said...

Cool olmak m�? Kime g�re, neye g�re de�il mi? :)

1:16 ÖÖ  
Anonymous Adsız said...

ayn� s�k�nt�lar� ya�ayan birisi olarak bu s�k�nt�l� tez gecelerini senin e�lenceli sayfalar�nla ge�irmeye �al���yorum. bitecek az kald� ayn� durumda olan herkese kolayl�klar. bu arada istenirse 1 ayda bile tez yaz�labiliyormu� insan denen yarat�k ne mucizeler yarat�

2:48 ÖÖ  
Blogger FakePlasticGirl said...

"sen postdoktora da yap canim" hic mi hic yabanci gelmiyor simi. =)
biz geldik stop.
ben de SAD oldum, depresyondayim stop.
tez ne alemde stop.
bu ne hava, ne bu hala neee stop.
operim stop.

12:00 ÖÖ  

Yorum Gönder

<< Home

Google