sim


<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9306111\x26blogName\x3dSimiole+Paris+Carnet.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://simiole.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://simiole.blogspot.com/\x26vt\x3d-4110281212656109102', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> <!-- --><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><form id="b-search" action="http://www.google.com/search"> <div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /> </a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /> </a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="q" /><input type="hidden" name="ie" value="ISO-8859-9" /> <input type="hidden" name="sitesearch" value="simiole.blogspot.com" /> <input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_search.gif" alt="Search" value="Search" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google" /> <a href="_javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div> function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + e scape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} --></script><div id="space-for-ie"> </div>

23 Ekim 2006

Bugun...

...Istanbul'da olmayi cok isterdim. Herkese sevdikleriyle cok mutlu bayramlar...

5 Comments:

Anonymous Adsız said...

Simicim mutlu bayramlar
sevgiler
derya

9:41 ÖÖ  
Blogger teyzenteyfik said...

Merhaba,
sayfani epeydir tanimama ragmen daha önce hic yazmamistim.

Hem bayramini kutlayayim istedim; nice mutlu bayramlara...

hem de bir sorum vardi;
www.urbanoutfitters.com bu adresi yanilmiyorsam senin blogunda görmüstüm. Ve simdi oradan biseyler alma planlari kurmaktayim fakat avrupa satisi yok sanirim. ya da ben beceremedim. Senin daha önce oradan alisveris yapip yapmadigini soracaktim.Bilgin varsa paylasirsan sevinirim.

Tesekkürler ve tekrar mutlu mutlu bayramlar...

11:09 ÖÖ  
Blogger bitkisel said...

Bayram insanın içinde simi,mutlu bayramlar.

5:36 ÖS  
Blogger zilsizzarife'nin yeri said...

Sanada iyi bayramlar Simicim,
Dilerim herşey gönlünce olur:)

11:01 ÖS  
Blogger simiole paris carnet said...

derya, bitkisel dostum ve zilsizzzarife,
cok mutlu bayramlarr :)

evrim cevabin rotarindan oturu cok ozur dilerim. Sanirim yaniliyorsun cunku o siteyi bana senin yorumun kesfettirdi. Bilgim ise olacak cunku bir cantaya bayildim kesin alicam, sana da detaylari yazarim.
Kendine cok iyi bak sevgilerimle

8:58 ÖÖ  

Yorum Gönder

<< Home

Google