sim


<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d9306111\x26blogName\x3dSimiole+Paris+Carnet.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dSILVER\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://simiole.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dtr_TR\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://simiole.blogspot.com/\x26vt\x3d-4110281212656109102', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script> <!-- --><div id="b-navbar"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-logo" title="Go to Blogger.com"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/logobar.gif" alt="Blogger" width="80" height="24" /></a><form id="b-search" action="http://www.google.com/search"> <div id="b-more"><a href="http://www.blogger.com/" id="b-getorpost"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_getblog.gif" alt="Get your own blog" width="112" height="15" /> </a><a href="http://www.blogger.com/redirect/next_blog.pyra?navBar=true" id="b-next"> <img src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_nextblog.gif" alt="Next blog" width="72" height="15" /> </a></div><div id="b-this"><input type="text" id="b-query" name="q" /><input type="hidden" name="ie" value="ISO-8859-9" /> <input type="hidden" name="sitesearch" value="simiole.blogspot.com" /> <input type="image" src="http://www.blogger.com/img/navbar/3/btn_search.gif" alt="Search" value="Search" id="b-searchbtn" title="Search this blog with Google" /> <a href="_javascript:BlogThis();" id="b-blogthis">BlogThis!</a></div></form></div> function BlogThis() {Q='';x=document;y=window;if(x.selection) {Q=x.selection.createRange().text;} else if (y.getSelection) { Q=y.getSelection();} else if (x.getSelection) { Q=x.getSelection();}popw = y.open('http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t=' + escape(Q) + '&u=' + escape(location.href) + '&n=' + e scape(document.title),'bloggerForm','scrollbars=no,width=475,height=300,top=175,left=75,status=yes,resizable=yes');void(0);} --></script><div id="space-for-ie"> </div>

29 Aralık 2005

yine bir ilk

Babama mail: "Canim merhaba ben bu gece kabak dolmasi yapmaya karar vedim. Mami'ye de haber ver, sonucu yazarim."
CIMG5956

Gururla belirtmeliyim ki bu sefer duruma gecen seferkinden daha sogukkanli yaklastim. Kabaklari soydum, bu kisim zevkliydi. Yukardaki gibi oldular minik minik. (Yoksa tirtiklamak mi gerekiyordu? Ama nasil bir aletle?) Sonra icini bosaltmak gerekti. (Hepsini parcalayacagimi dusundugum icin fotografi bu an cektim) Yapamayacagima emindim ama olay heykeltraslikmis megerse, gayet basarili oldum. Sonra ic kismini hazirlamaya geldi sira: Pirinc kiyma ve sizin zaten bildiginiz diger seylerin karisimi. Dolma borularinin icini doldurdum, minik tencereye dizdim ve uzerini kaplayacak kadar su koydum...
...Peki neden o sular yarim saat sonra yine ayni seviyedeydi ? Bu yemek ne, kabak dolmasi corbasi mi? Neyse ki catalla yakalayabildiklerimizi yedik. Cok minik olduklari icin sanirim hayatimin rekorunu kirarak alti tane yedim. (Guzel mi? Tabii ki, leziz oldular leziz...)

14 Comments:

Blogger ycurl said...

Eminim guzel olmustur. Bir daha ki sefere birazcik daha az su koyarsin. Bu isler deneye yanila ogreniliyor. Ne demisler 'practice makes perfect' ;)

4:46 ÖÖ  
Blogger PRUGNA said...

ellerine sa�l�k,eminim �ok g�zel olmu�tur.

7:36 ÖÖ  
Blogger D said...

Halen kar ya��yor mu? Karl� havada yo�urtlu kabak dolmas� kadar g�zel fikir d���nemiyorum. Eline sa�l�

9:03 ÖÖ  
Blogger  said...

hani bana? hani bana?

10:56 ÖÖ  
Blogger jelatin said...

San�r�m dolma oyaca��n�n t�rt�kl� kenar�yla t�rt�klan�yor.
ama t�rt�ks�z da olur?

11:01 ÖÖ  
Blogger Koyubeyaz said...

Canimin ici dolmaya fazla su koymana gerek yok, ayrica dolmaalri dizdikten sonra uzeirne tencereden biraz daha ufak bir tabagi kapatirsan dolamalr yerlerinde sabit kalir. Tirtikli olmasi icinde soyacagin tirtikli kismini kullanirsan bu isi oldu bil. Ellerine saglik...

11:04 ÖÖ  
Blogger cey said...

h�mmm ilgin� olmu�:) yeme�in sonunda bu kadar �ok sulu kalmas� asl�nda do�al. ��nk� sen �ok su koymu�sun f�st�k. kabak zaten pi�erken su salan bir sebze. ondan az su yeterli bu yemek i�in. sana hemen bir anne anektodu yapay�m bu konuda. akl�nda bir yerlerde olsun her yemek yap���nda. bir�ok profesyonel a���ya havada karada fark atan annem bana her zaman ��yle der: "yeme�i oca�a ilk koydu�unda suyunu hep az koy. e�er gerekirse sonradan eklersin. ama �ok koyarsan ya suyunu u�uray�m diye yeme�i kaynata kaynata lapaya d�nd�r�rs�n ya da yemek pi�er ama sen �orba yapm�� olursun.".
ben hep boyle mi yapt�m diye sorabilirsin bu noktada belki. yok, ben hep annenin ���tlerinin sonradan de�erini anlayan yaramaz k�z oldu�umdan, az barbunya pilaki giri�imim barbunya ezmesi olay�yla sonu�lanmad�. tad� g�zel oldu mu? oldu ger�i. ama arada insan g�z� barbunya tanelerini se�mek istiyo yemekte ama di mi can�m benim? diyen bir sevgiliyle payla��nca pi�irdiklerimi ulan galiba annem hakl� dedim sonradan. ama �ok sonradan i�te:p

11:12 ÖÖ  
Blogger huysuz ve tatlı said...

�eker k�z kabak dolmas� yapm�� :))

11:38 ÖÖ  
Blogger Burcu said...

Ne �eker, mini mini kabaklar onlar �yle. Dolma yapmay� ��rendiysen, mutfakta �nemli bir ad�m att�n demektir. Aferin sana Simi:)

2:15 ÖS  
Blogger simiole paris carnet said...

ycurl, sozunu duvar panomuza yazdim bile, hem sirf mutfak icin degil :)

prugna, defne, golgeli; gelin size de yapayim. Kabak dolmasi a la francaise. Yogurda biraz krema katariz, sekil olur :))

jelatin olayi anladim. Sadece dolma oyucum yok ama olsun.

koyubeyaz muthissin. super bir oneri bu. boylece dolmalarim sabit durabilecek, yuppii.

cey, ben istanbul'da annemle yasarken pek dikkat etmemisim mutfakta neler yaptigina. Genelde o yemek yaparken ben birseyler anlatmakla mesgul olurdum cunku. simdi cook eskibirseyi hatirlamaya calisir gibi gozlerimi kapatip flash back yapiyorum. tamam ne kadar su koyuyordu buna..?? :)))

tatli ve burcu; evet dunden beri kendimi bir farkli hissediyorum zaten. Aaaa buyudum mu ne :P

2:30 ÖS  
Blogger sarah said...

Sevgili Simi,

Baya zor bir ise el atmissin, bravo

ben ancak patates dolmasi yaparim ve yaptiririm :))))

ellerine saglik

sarah

8:25 ÖS  
Blogger Cerise said...

ellerine saglik simi :)
kabak dolmasi a la francaise veya pirinc ve kiyma ile doldurulmus yogurt soslu mini kabak diye de isimlendirebilirsin yemegini :)
bak ne kadar havali oldu :)

10:51 ÖS  
Blogger caulerpa said...

kabak kafal� kabaklar�n kafas�n� aayup pirin� mi dolduruyoruz �imdi? ehhee ellerine sa�l�

1:32 ÖS  
Blogger yaprakbiti said...

ayni deneyimi iki sene �nce kirmizi! biberlerle yasamistim ben de.suyun miktarini ayarliycak kadar sansliydim ewet ama yag koymayi unutmustum o kiymali, pirin�li bi'de tabi yagli olmasi gereken karisima:)teker teker bosaltmistim t�m biberleri!!

3:03 ÖÖ  

Yorum Gönder

<< Home

Google